Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Recommended Posts

 • Advanced Member

asher sahab aap ne likha ha ke k shadi halal amal ha is waja se mard or aurat ke bech shetan nahi hota to mere bhai pehle aap mutta ko haram to sabit karo baki bateen bad ki hain or aap har baat se baari baari faraar ikhtiyar kar rahe ho or kisi bat ka bhi jawab na dene ke bawajood be tuki posting kare ja rahe ho .

1: aap ko maine muta quran se sabit kar diya to aap ne koi jawab nahi diya.

2: aap ki motabar tareen kutub se sabit kiya koi jawab nahi aaya.

3: aap jo bar bar nafs pe qabo rakhne ki rat lagaye howe the is ke jawab main maine hazrat umer ki halat dekhai is par bhi aap ka koi ilmi jawab nahi aya or aap ne khuch is tarhan se likha.

"Ajeeb-o-gareeb baat hey : Aap hazrat umar (ra) ki misaal dey rahey hein jis ka mujhey koi ilm nahin liken hairaangi yeh key aap kiya unko mantey hein jo unki misaal di. :huh:

Chunkey mein ney yeh kabhi kahin parha nahin aur mujhey is misaal ka koi ilm nahin so i will stay quite on it ."

is main ik to aap ne ye kaha ke maine aisi bat kahi jiska aap ko ilm nahi to mere jaan maine hawala TAFSEER IBNE kaaseer ka diya tha jo apki motabar tareen tafseer ha dosra hawala tafseer e mazhari ka tha jo bhi aap ki motabar tareen kutub main se ha or agar aap mazeed ghor karo ge pages par to wahan check karna ke musanif ne wo rawayat bukhari se li ha jo aapki motabar tareen kitab ha , ab aap ko in sab chezoon ka nahi pta to main kiya karoon . aap kam az kam apni books to par lo.

or akher main aap ne hazrat ali as ki muta ko dubaran shoro karwane ki bat ka jawab diya to pehle to ye ke maine us ke 3 jawabaat diye the aap ne 2 ko nahi chera or tesre jawab ke reply main aap ne kaha ke kisi ko akhtiyar nahi ha ke wo Allah ki halal karda cheez ko haram qarar de to mere bhai yehi bat to main aap ko samjha raha hoon par aap samajhte he nahi or HAZRAT ali as ke nazdeeq muta jaiz tha jiska hawala main pehle de chuka hoon.

or main bar bar keh raha hoon asher sahab aap se ke agar koi daleel ha to pesh karo in qise kahaniyaan sunane ka koi faida nahi.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 101
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

hamari mustanad kitabon me mutta ka bohat clear ahkamat milte han or baz books me jese haq ul yaqeen or shafi jese books me yahan tuk likha ha k mutta kerne wala hazrat ali or hazrat muhammad SAW jesa

syed _demanding me ap ko kal tuk wo sare references dikha doon gi jis me ye kaha gaya ha k mutta kerne wala imam or nabi k derja per ajata ha ,isi ko perh ker to khud per afsoos hoa to apne shia behn

Salam , you have a point dear.I also see "bint-e ali" as a case of impersonification [as Shia]. The debate can be done even without disguising oneself as Shia. Mut-aa is not a black spot on Shism tha

 • Advanced Member

SAWAL Bint e Ali ka SHIooooo sai hai jo SHIA hi jawab dai, ashar Brother ap nh bolen aur dekhay yea Shia kia jawab datai hai sawal ka, kiun kai sawal ka maqsad hi zayea ho chuka hai ab tak ki bat cheet mai, SAWL jaiz yea haram ka nh, behas sawal kai against ja rahai hai, plz sawal par hi jawab dai aur SHIOOOOO sai sawal howaya hai wohi is ka jawab dai hai na kai koai sunni.

agar aap ankheen khol ke parte to aap ko jawab bhi mil jata kher pehle to ye ke muta ik mubah amal ha , or jahan tak rawayat ka taluq ha to pesh ki gayeen hain to un main 2 masle hain.

1: is ka RAVI zaeef ha.

2: ye rawayat wase bhi apne alfaz ke lehaz se qabil e qabool nahi ha.

is ke ilawa ye btata chaloon ke kisi cheez ke jaiz hona ka matlab ye nahi hota ke wo neki ka kaam ha maslan IMAM ABU HANIFA ke mutabiq WAALI ki marzi ke bager shadi jaiz ha yani jo ye bhag kar shadiyaan hoteen hain ye abu hanifa ke nazdeek jaiz ha to kiya aap apne ghar main is ki ijazat do ge?????????

aap ke nazdeek jawan aurat , jawan mard ko dodh pila ka use mehram kar sakti ha to kiya aap is ki ijazat do ge????????

o6a78g.jpg

21azb43.jpg

mcerr5.jpg

Link to post
Share on other sites
 • Basic Members

˜æÆí ÔÎÕ ˜Óی ãÓáãÇä یÇ ªÑ ˜ÊÇÈی ÚæÑÊ Óÿ ãÍÏÏ ãÏÊ ˜ÿ áیÿ ÔÇÏی ˜Ñÿ ¡ æÀ ÇÓ ØÑÍ ˜À ÇÓ ãیŸ یÀ ÔÑØ Àæ ˜À Çä Ïä یÇ Ïæ ãÇÀ یÇ ª ãÇÀ یÇ ˜ª ÓÇá ãÏÊ ãÞÑÑ ˜ی ÌÇÆÿ ÌÓ ˜ی ÇÈÊÏÇÁ ÇæÑÇäʪÇÁ ÏæäæŸ ãÚáæã ÀæŸ ¡ ÇæÑÇÓÿ ˜ª ʪæšÇ ÓÇãÀÑ Èªی ÇÏÇ ˜Ñÿ ¡ ÇæÑÌÈ ãÞÑÑ ˜ÑÏÀ ãÏÊ ÎÊã ÀæÌÇÆÿ ÊææÀ ÇÓ ÔÇÏی Óÿ ä˜á ÌÇÆÿ ی ۔

ä˜ÇÍ ˜ی یÀ ÞÓã ÝÊÍ ã˜À ˜ÿ ÓÇá Êیä Ïä ˜ÿ áیÿ ÌÇÆÒ ˜ی Æí ʪی ¡ ªÑ ÈÚÏ ãیŸ ÇÓ Óÿ ãäÚ ˜Ñ ÏیÇ íÇ ÇæÑÞیÇãÊ Ê˜ ÍÑÇã ˜Ñ Ïی Æí ¡ ÇÓ ˜ی Ïáیá ãÓáã ÔÑیÝ ˜ی ÍÏیË ãیŸ ãæÌæÏ Àÿ : Ïی˜ªیŸ ÕÍیÍ ãÓáã ÍÏیË äãÈÑ ( 1406 ) ۔

ÇæÑیÀ ÍÑÇã ÇÓ áیÿ Ȫی Àÿ ˜À Èیæی Óÿ Êæ ãÚÇÔÑÊ ÇæÑÈæÏ æÈÇÔ Çی˜ áãÈÿ ÚÑÕÿ ʘ ÀæÊی Àÿ ¡ ÌیÓÇ ˜À ÇááÀ ÊÚÇáی ˜Ç ÝÑãÇä Àÿ :

{ ÇæÑÇä ÚæÑÊæŸ Óÿ Ǫÿ ÇæÑÇÍÓä ÇäÏÇÒ ãیŸ ÈæÏ æÈÇÔ ÇÎÊیÇÑ ˜Ñæ } ÇáäÓÇÁ ( 19 ) ۔

ÇæÑä˜ÇÍ ãÊÚÀ ãیŸ ÇÓ Óÿ یÀ ãÚÇÔÑÊ áãÈی ãÏÊ Ê˜ äÀیŸ ¡ ÇæÑªÑ یÀ Ȫی Àÿ ˜À Èیæی ˜æÀی ÔÑÚی ØæÑ Ñ Èیæی ÇæÑÒæÌÀ ˜ÇäÇã ÏیÇ ÌÇÊÇ Àÿ ÇæÑ ÇÓ ˜ی ÕÍÈÊ Èªی ÀãیÔÀ ÇæÑáãÈی ÀæÊی Àÿ ÌÓ ˜Ç Ð˜Ñ ÇááÀ ÊÚÇáی ˜ÿ ÇÓ ÝÑãÇä ãیŸ ÀæÇ Àÿ :

{ ÓæÇÆÿ Çäی ÈیæیæŸ ˜ÿ ÇæÑیÇ ªÑ Çäی áæäیæŸ ˜ÿ } ÇáãÄãäæä ( 6 ) ۔

ÇæÑä˜ÇÍ ãÊÚÀ æÇáی ÚæÑÊ ÔÑÚی Èیæی äÀíŸ ÇÓ áیÿ ˜À ÇÓ ˜Ç ÈÇÞی ÑÀäÇ ãÄÞÊ ÇæÑʪæšی Óی ãÏÊ ˜ÿ áیÿ Àÿ ¡ ªÑ یÀ Ȫی Àÿ ˜À Èیæی Êæ Çäÿ ÎÇæäÏ ˜ی æÑÇË Àÿ ÇæÑÎÇæäÏ Èیæی ˜Ç ÂøÓ ãیŸ æÑÇË Àæäÿ ˜ی Ïáیá ãäÏÑÌÀ Ðیá ÝÑãÇä Àÿ :

{ ÇæÑÌæ ˜ª ÊãÀÇÑی ÈیæیÇŸ ªæšیŸ ÇÑ Çä ˜ی ÇæáÇÏ äÀ Àæ ÊæÊãÀÇÑÿ áیÿ äÕÝ Àæ Ç } ÇáäÓÇÁ ( 12 ) ۔

ÇæÑä˜ÇÍ ãÊÚÀ æÇáی ÚæÑÊ æÇÑË äÀíŸ ÈäÊی ˜یæä˜À ãÑÏ ˜ÿ ÓÇʪ ʪæšی Óی ãÏÊ ˜ی ÈäÇ Ñ یÀ Èیæی Àی äÀیŸ Èäی ۔

áªÐÇ ÇÓ ÈäÇ Ñ ä˜ÇÍ ãÊÚÀ ÒäÇ ÔãÇÑ ÀæÇ ¡ ÇÑÀ ãÑÏ ÇæÑÚæÑÊ ÏæäæŸ ÇÓ Ñ ÑÖÇãäÏ Èªی ÀæŸ ÇæÑãÏÊ Èªی áãÈی ÀæÌÇÆÿ ÇæÑãÀÑ Èªی ÇÏÇ ˜ÑÏیÇ ÌÇÆÿ ¡ ÇÓ ä˜ÇÍ ˜ی ÇÈÇÍÊ ÔÑیÚÊ ÇÓáÇãیÀ ãیŸ ÕÑÝ ÝÊÍ ã˜À ˜ÿ ÒãÇäÀ ˜ÿ ÚáÇæÀ äÀیŸ ãáÊی ¡ ÌÀÇŸ Ñ ÈÀÊ ÓÇÑÿ äÆÿ äÆÿ ãÓáãÇä Ȫی ÍÇÖÑ ÀæÆÿ ʪÿ ÇæÑÇä ˜ÿ ÇÑÊÏÇÏ ˜Ç ÎæÝ ÊªÇ ¡ ˜یæä˜À æÀ ÌÇÀáیÊ ãیŸ ÒäÇ ˜ÿ ÚÇÏی ʪÿ ÊæÇä ˜ÿ áیÿ ÕÑÝ یÀ ä˜ÇÍ Êیä Ïä ʘ ˜ÿ áیÿ ãÈÇÍ ˜یÇ یÇ ÇæÑÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ ÞیÇãÊ Ê˜ ˜ÿ áیÿ ÍÑÇã ÞÑÇÑ ÏیÇ یÇ ¡ ÌیÓÇ ˜À ÕÍیÍ ãÓáã ˜ی ÍÏیË äãÈÑ ( 1406 ) ãیŸ ãИæÑ Àÿ ۔ .

Excellent Reply.

There is only one marriage ,that is permanent marriage in civil society and in all religious.

how can we think for temparory marraiges. there is no diff in b/w temp marriage and Zina .if you say the same infront of a hindu ,christian and any other relgion people they will think how shameless we are and our religion is. how can it be allowed.

if you want to do it do it but donot come up with the banner of religion.prostitues also do the same thing ,they charge the money for an hour or for hole night or for hole month.think again what is diff in b/w temp marriage and Zina.

donot come up saying imam nay ya farmaya or ya farmaya first think with the eyes of noble man how can muta will be allowed.

Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member
'Raqib Naqvi'

1: aap ko maine muta quran se sabit kar diya to aap ne koi jawab nahi diya.

Jawab diya aur saath yeh bhi bataya khe aap ney ayat key maani ko samjha hi nahin...Mein ney ek nahin kayi ayatein pesih kein.Jo log shuran sey is post ko parh rahey hein woh is baat key gawah hein.Aur agr woh bhi is baat ko mananey sey inkaar kar dein tu Allah gawah hey khe mein Huqq par hoon

2: aap ki motabar tareen kutub se sabit kiya koi jawab nahi aaya.

3: aap jo bar bar nafs pe qabo rakhne ki rat lagaye howe the is ke jawab main maine hazrat umer ki halat dekhai is par bhi aap ka koi ilmi jawab nahi aya or aap ne khuch is tarhan se likha.

Mein is liye hairaan th kiyunkey aap ney mujey Umar ki misaal di.Mein ney apney poori post mein kosshish ki khe mein aisi koi misaal na layon.Waja yeh thi khe agr mein lat tu aap log kehtay hum Umar aur Abu bakr (ra) ko maantey hi nahin.Mein ney poori kooshish ki quran sey wazahat doon aur alhamdulillah di.

Aap ney misaal di,mujhey hairaan kiya kiyun key jahan tak mujhey ilm hey aap log tu mantey hi nahin unko ya unki khilafat ko.Aap kehtay hou khe unhon ney khilafat chein li thi.

Meray liye unki misaal peesh karna koi bari baat nahin liken mein ney nahin peesh ki.Waja uppar biyan kar di hey

or main bar bar keh raha hoon asher sahab aap se ke agar koi daleel ha to pesh karo in qise kahaniyaan sunane ka koi faida nahi

Ek nahin.Mein ney tu alhamdulillah bhut peesh kein.Liken jab aap Quran ko samjhna hi nahin chahtey.Soochna hi nahin chahtey tu Allah hi aap ka malik hey.Abhi bhi waqt hey,samjhney ki kooshish karein warna kahin bhut deir na hojaye :(

Allah mauqey dey raha hey.Jis din us ney mauqa dena band kar diya us din sirf aur sirf zillat hogi :(

Edited by asher
Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member

Excellent Reply.

There is only one marriage ,that is permanent marriage in civil society and in all religious.

how can we think for temparory marraiges. there is no diff in b/w temp marriage and Zina .if you say the same infront of a hindu ,christian and any other relgion people they will think how shameless we are and our religion is. how can it be allowed.

if you want to do it do it but donot come up with the banner of religion.prostitues also do the same thing ,they charge the money for an hour or for hole night or for hole month.think again what is diff in b/w temp marriage and Zina.

donot come up saying imam nay ya farmaya or ya farmaya first think with the eyes of noble man how can muta will be allowed.

There is another example which was there published in news.Bint-e-Ali mein ney aap ko pehlay bhi bataya tha.Khe muttah muashrey ko tabah kar dey ga.Aur kayi misaal bhi dein.Ab ek misaal yeh parhein.Yeh tu abhi sirf ibteda hey.Nahin rukey tu inteha bhut buri hey......

"A MOTHER, who abandoned her newborn baby in a hospital car park to avoid a scandal, has been arrested, it emerged yesterday.

The woman and her mother have been charged with dumping the baby boy at the Medical Complex (MC) car park on February 15.

Both women appeared before a court yesterday, which remanded them in custody for 10 days until a court date is set.

The 27-year-old woman was allegedly in a relationship with a --- man, who had sex with her without her consent last year.

The man then felt guilty, married her through meta'a (marriage of convenience) and promised to officially marry her after a few months, according to court documents.

Their relationship continued for another six months, during which the couple fell out and separated.

The woman later found out she was pregnant and tried to hide it from her family, according to court documents."

[if further comments come on this too then i have already answered in detail.There is another lesson for those who wish to learn in this story too]

Edited by asher
Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member
name='asher' date='12 March 2010 - 01:16 PM' timestamp='1268417817' post='2026304']

Jawab diya aur saath yeh bhi bataya khe aap ney ayat key maani ko samjha hi nahin...Mein ney ek nahin kayi ayatein pesih kein.Jo log shuran sey is post ko parh rahey hein woh is baat key gawah hein.Aur agr woh bhi is baat ko mananey sey inkaar kar dein tu Allah gawah hey khe mein Huqq par hoon

janab aap ke jawab ka bhi maine rad kar diya tha us ke bad aap ka koi jawab nahi aya or aap ne jo ayyat pesh keen theen un main se ik bhi muta ko haram sabit nahi karti darasal aap ko muta ka pta he nahi ha wase bhi maine aapki motabar tareen tafaseer ka hawala bhi diya tha jahan likha ha pesh karda ayyat muta ki ha or ye hukam mansookh nahi howa.

is ke ilawa sahih bukhari se "aye imam walo jo cheezeen tum par halal ki gayeen.........." ki tafseer bhi dikhai thi jiska aap ne koi jawab nahi diya.

Mein is liye hairaan th kiyunkey aap ney mujey Umar ki misaal di.Mein ney apney poori post mein kosshish ki khe mein aisi koi misaal na layon.Waja yeh thi khe agr mein lat tu aap log kehtay hum Umar aur Abu bakr (ra) ko maantey hi nahin.Mein ney poori kooshish ki quran sey wazahat doon aur alhamdulillah di.

Aap ney misaal di,mujhey hairaan kiya kiyun key jahan tak mujhey ilm hey aap log tu mantey hi nahin unko ya unki khilafat ko.Aap kehtay hou khe unhon ney khilafat chein li thi.

Meray liye unki misaal peesh karna koi bari baat nahin liken mein ney nahin peesh ki.Waja uppar biyan kar di hey

Ek nahin.Mein ney tu alhamdulillah bhut peesh kein.Liken jab aap Quran ko samjhna hi nahin chahtey.Soochna hi nahin chahtey tu Allah hi aap ka malik hey.Abhi bhi waqt hey,samjhney ki kooshish karein warna kahin bhut deir na hojaye :(

Allah mauqey dey raha hey.Jis din us ney mauqa dena band kar diya us din sirf aur sirf zillat hogi :(

jo aap ki kitaboon se muta sabit kiya gaya ha aap ne us ka jawab bhi nahi diya.

or last main aap ne hazrat umer wali baat ki to janab shayad aap ko choti choti bateen samajhne main bhi bohat deer lagti ha ,agar ham hazrat umer ko nahi mante to aap to mante hain na????????????? to pher un ka defend karo or jawab do or han hamare liye hazrat umer ki koi bat hujjat qaim nahi kar sakti isi tarhan agar aap hamari kisi book se HAZRAT ABU TALIB AS se koi bat sabit karo ge to ham jawab de hoon ge kyunke ham unhe mante hain or aap nahi mante or agar aap ki books se koi bat ki jaye hazrat abu talib as ki to aap us ke jawab de nahi ho.

ye ik simple se bat ha to aap ke dimagh main nahi ghus pa rahi.

or main to AAP ki books se sahaba ki ik bari tadaad dekha sakta hoon jo muta ka halal kehte the par aap par us ka bhi koi asar nahi hoga kyunke aap zid main ho, halanke aap ke aqede ke mutabiq SAHABA sitaroon ki manind hain jiski bhi perwi karo hidayat paoo ge to sahaba ki ik bari tadaad bhi muta ko jaiz samajhti thi us ka kiya?????????

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • Advanced Member

janab aap ke jawab ka bhi maine rad kar diya tha us ke bad aap ka koi jawab nahi aya or aap ne jo ayyat pesh keen theen un main se ik bhi muta ko haram sabit nahi karti darasal aap ko muta ka pta he nahi ha wase bhi maine aapki motabar tareen tafaseer ka hawala bhi diya tha jahan likha ha pesh karda ayyat muta ki ha or ye hukam mansookh nahi howa.

is ke ilawa sahih bukhari se "aye imam walo jo cheezeen tum par halal ki gayeen.........." ki tafseer bhi dikhai thi jiska aap ne koi jawab nahi diya.

jo aap ki kitaboon se muta sabit kiya gaya ha aap ne us ka jawab bhi nahi diya.

or last main aap ne hazrat umer wali baat ki to janab shayad aap ko choti choti bateen samajhne main bhi bohat deer lagti ha ,agar ham hazrat umer ko nahi mante to aap to mante hain na????????????? to pher un ka defend karo or jawab do or han hamare liye hazrat umer ki koi bat hujjat qaim nahi kar sakti isi tarhan agar aap hamari kisi book se HAZRAT ABU TALIB AS se koi bat sabit karo ge to ham jawab de hoon ge kyunke ham unhe mante hain or aap nahi mante or agar aap ki books se koi bat ki jaye hazrat abu talib as ki to aap us ke jawab de nahi ho.

ye ik simple se bat ha to aap ke dimagh main nahi ghus pa rahi.

or main to AAP ki books se sahaba ki ik bari tadaad dekha sakta hoon jo muta ka halal kehte the par aap par us ka bhi koi asar nahi hoga kyunke aap zid main ho, halanke aap ke aqede ke mutabiq SAHABA sitaroon ki manind hain jiski bhi perwi karo hidayat paoo ge to sahaba ki ik bari tadaad bhi muta ko jaiz samajhti thi us ka kiya?????????

(salam)

Quran ki kayi ayatein batayein.Kiya koi aur kitab quran ko challenge kar sakti hey?

Mera aakhri comment yehi hey : Allah hi hey jo aap ko hidayat dey.

Jis ney sabaq lena hoga us key liye jo kuch mein ney likha hey us ko samjhey ga ,us ko parhey ga aur inshaAllah hidayat bhi hasil karey ga.Mein ney kooshish ki aur umeed hey Allah is kooshish ko rayigan nahin janey dey ga.Yeh kooshish zaroor rung laye gi.InshaAllah

Sirf ek bandey/shaks ko bhi is sey kuch seekhnay ko mila ya hidayat mil gayi ,Allah us ka ajr zaroor dey ga. Us key ilawa tu koi dey bhi nahin sakta ^_^

Aur us key baad dua hey : Allah hum sab ko seedhay rastey par chalney ki taufeeq dey..Ameen

(wasalam)

Edited by asher
Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member

Dear Friends keep it on your debate.....

Just for reference sharing this press release of Law and Justice commission of Pakistan, Commission is headed by Chief Justice of Pakistan " Ch. Iftikhar"

Muttah kisi hud tak un k nazdeek bhi koi buree cheez nahi............ :blush:

scan0001.jpg

http://www.ljcp.gov.pk/Menu%20Items/Media%20Release/press%20release%20LJCP%2019%20APR%202009.htm

Edited by miqdadnaqvi
Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member

(salam)

Quran ki kayi ayatein batayein.Kiya koi aur kitab quran ko challenge kar sakti hey?

Mera aakhri comment yehi hey : Allah hi hey jo aap ko hidayat dey.

Jis ney sabaq lena hoga us key liye jo kuch mein ney likha hey us ko samjhey ga ,us ko parhey ga aur inshaAllah hidayat bhi hasil karey ga.Mein ney kooshish ki aur umeed hey Allah is kooshish ko rayigan nahin janey dey ga.Yeh kooshish zaroor rung laye gi.InshaAllah

Sirf ek bandey/shaks ko bhi is sey kuch seekhnay ko mila ya hidayat mil gayi ,Allah us ka ajr zaroor dey ga. Us key ilawa tu koi dey bhi nahin sakta ^_^

Aur us key baad dua hey : Allah hum sab ko seedhay rastey par chalney ki taufeeq dey..Ameen

(wasalam)

bhai sahab aap ne koi bhi aisi ayyat pesh nahi ki jo mutta ko haram sabit kar sake darasal aap ko mutta ka sahi pta he nahi ha , jiske baraqas maine aap ko mutta QURAN se sabit karke diya is ke ilawa ye bhi sabit kiya ke mutta ki ayyat ko kis or ayyat ne mansookh nahi kiya , app ki books se dikhaya ,sahaba karam mutta ko jaiz samajhte the ye bhi btaya is ke ilawa main abhi bhi lambi chori post kar sakta hoon par aap to zid par utar aye ho is waja se mazeed behas nahi karte balke is ka fasla prne waloon par chorte hain .

Link to post
Share on other sites
 • Veteran Member

Allah Sub ko hidayat dey seedhay rastey ki...Ameen

(wasalam)

(bismillah)

(salam)

ameen.

asher bhai

aap mantae ho kae ajal sae azal tak sab kuch quran e kareem maen hae

tou phir is kae mutabiq sab aekamaat is kitab maen haen

is liyae

aapne aap say kise qiyas kae mutabiq nahin kyoun kae tou phir quran aap par bhi nazil ho jata

moutabar references sae quran sae sabit karaen

muta ki ijazat (aur yeh hargiz ho gi kyoun kay is quran kae muballig nae ise halal harar diya tha)

phir

muta khatam hone ki ijazat jo aap kehtaen haen aapnae qiyas say nahin balke mutabar kitaboun kae hawale sae kae kon se aya hae

lambhi kahanioun ki koi zaroorat nahin merae bhai

sirf do ayatoun ki zaroorat hae

(wasalam)

Link to post
Share on other sites
 • Veteran Member

bhai sahab aap ne koi bhi aisi ayyat pesh nahi ki jo mutta ko haram sabit kar sake darasal aap ko mutta ka sahi pta he nahi ha , jiske baraqas maine aap ko mutta QURAN se sabit karke diya is ke ilawa ye bhi sabit kiya ke mutta ki ayyat ko kis or ayyat ne mansookh nahi kiya , app ki books se dikhaya ,sahaba karam mutta ko jaiz samajhte the ye bhi btaya is ke ilawa main abhi bhi lambi chori post kar sakta hoon par aap to zid par utar aye ho is waja se mazeed behas nahi karte balke is ka fasla prne waloon par chorte hain .

(bismillah)

(salam)

bhai asher tou nahin aye

raqib bradram aap saheh kae rahae haen aur add karta chaloun kae

jis aya ko yae muta ko haram karne ka hukm kahtae haen woh maki hae

jab kae muta ki ijazat wali aya madani hae

madani aya baad maen ayaen, makki pehlae

ab khud batayea kae jo kaam ab shuruh hi nahi huya tha us ka hukm e mansookh pehlae kaesae aa gya

merae bhayoun ko samaj maen aya

yehni kae garhi wohi bataen baghair aql

(wasalam)

Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member

Muta jaiz hei lekin aise nahi jaise pakistan or Iran me hota hei. Waha muta ka ghalat faida uthathe hei. Maulana, larke or madressa teachers kuwanri larkiyo ko ullu banakar muta karte hei. Baap ko pata bhi nahi hota. Maa baap khush hote hei ke hamari larkiya hawza jaati hei. Leikin waha din ke naam se bohot log faida uthate hei. Jo larkiya hawza gayi ho usko bharosa mei kabhi na karun. Waha hawza me ghalat ghalat fatwa fadhlulah ke aur dusro ke dikha kar larkiyo ko ghumraa karte hei.

Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...
 • Basic Members

naqvi sb...

quran ki konsi ayat hain jis me "mutaa" ka zikar ha..aor plz ye bhi batain k kya aik sunni larka aur aik sunni larki mutta kr skte hain...kya mutaa ki koi khaas dua ya ayat prhna prti hain...ya sirf aik doosre ko qabool krna hota ha...

plz reply me..am waiting ur reply..

vickyraaj@hotmail.com

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • Veteran Member

(salam),

naqvi sb...

quran ki konsi ayat hain jis me "mutaa" ka zikar ha

Yeh waali:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {24}

اور وہ عورتيں بھي تم پر حرام ہيں جو کسي دُوسرے کے نکاح ميں ہوں ﴿مُحْصَنَات﴾ البتہ ايسي عورتيں اس سے مستثنٰي ہيں جو ﴿جنگ ميں﴾ تمہارے ہاتھ آئيں۔ يہ اللہ کا قانون ہے جس کي پابندي تم پر لازم کردي گئي ہے۔

اِن کے ما سوا جتني عورتيں ہيں انہيں اپنے اموال کے ذريعہ سے حاصل کرنا تمہارے ليے حلال کرديا گيا ہے، بشرطيکہ حصارِ نکاح ميں اُن کو محفوظ کرو، نہ يہ کہ آزاد شہوت راني کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجي زندگي کا لُطف تم ان سے اُٹھاوٴ اس کے بدلے اُن کے مَہر بطور فرض کے ادا کرو، البتّہ مَہر کي قرار داد ہو جانے کے بعد آپس کي رضامندي سے تمہارے درميان اگر کوئي سمجھوتہ ہوجائے تو اس ميں کوئي حرج نہيں، اللہ عليم اور دانا ہے۔

And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah's ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.

Surah al Nisa - Verse 24

wa (salam)

Edited by Basim Ali
Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member

hamari mustanad kitabon me mutta ka bohat clear ahkamat milte han or baz books me jese haq ul yaqeen or shafi jese books me yahan tuk likha ha k mutta kerne wala hazrat ali or hazrat muhammad SAW jesa maqam pai ga to phir hamare yahan is topic per bat kerna bhi zaroori nahi samjha jata or koi baap apni beti or koi bhai apni bhan k liye mutta ko pasaand nahi kerta .to phir sunnion ka ye kehna sahi ha k mutta ik fahsh amal ha jis ko shia mazhab halal kehta ha or agar halal kehta ha to phir apni mao behno k liye khule dil se qabool kiun nahi kerta

aray bhai Mutah k Pechay khun paday hou...Maula Ali(as) nay tou Taqva karnay ko bi kaha hai....Agar Ek Bar Mutah Ka Zikir Hai Tou Sou Bar Taqwa ki Nasihat Ki GAyi hai..

Link to post
Share on other sites
 • Veteran Member

ÞÑÂä ÇæÑ áÝÙ ÔیÚÀ

ÚãæãÇ ÑÇÝÖی ÔیÚÀ ÚæÇã ÇáäÇÓ ˜æ Ϫæ˜À ÏیÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÊÿ ÀیŸ ˜À ÀãÇÑÇ äÇã Êæ ÞÑÂä ãÌیÏ ãیŸ Ȫی ãæÌæÏ Àÿ , ÇæÑ ÇááÀ ÊÚÇáì äÿ ÇÈÑÇÀیã ÚáیÀ ÇáÓáÇã ˜æ Ȫی ÔیÚÀ ˜ÿ äÇã Óÿ ãæÓæã ÝÑãÇیÇ Àÿ ÇæÑ ÈØæÑ Ïáیá æÀ áæ یÀ ÂیÊ یÔ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ˜À:

æóÅöäøó ãöä ÔöíÚóÊöåö áóÅöÈúÑóÇåöíãó [ÇáÕÇÝÇÊ : 83]

ÇæÑ ÇÓ˜ÿ ÔیÚæŸ ãیŸ Óÿ ÇÈÑÇÀیã ÚáیÀ ÇáÓáÇã Ȫی ʪÿ ۔

یÇÏ ÑÀÿ ˜À áÝÙ ÔیÚÀ ÑæÀ ˜ÿ ãÚäì ãیŸ ãÓÊÚãá Àÿ , ÇæÑ ÇÓ ÂیÊ ˜Ç ÊÑÌãÀ یæŸ ÈäÊÇ Àÿ ˜À "ÇæÑ ÇÓ˜ÿ ÑæÀ ãیŸ Óÿ ÇÈÑÇÀیã ÚáیÀ ÇáÓáÇã Ȫی ʪÿ۔ áی˜ä ÙÇáã ÑÇÝÖی ÔیÚÀ ÇäÇ ÌªæŠ ËÇÈÊ ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ ÞÑÂäی ÇáÝÇÙ ˜ÿ ãÚÇäی ãیŸ Ȫی ÊÍÑیÝ ˜Ñ ÇáÊÿ ÀیŸ ۔ ÈÀÑ ÍÇá ÇÑ æÀ áÝÙ ÔیÚÀ ˜æ Çäÿ ÇæÑ ÝŠ ˜ÑÊÿ ÀیŸ Êæ ÀãیŸ ˜æÆی ÇÚÊÑÇÖ äÀیŸ ÈÔÑØی˜À ÞÑÂä ãÌیÏ ãیŸ Âäÿ æÇáÿ ÀÑ áÝÙ ÔیÚÀ ˜Ç æÀ ÇÓی ØÑÍ ãÚäì ˜Ñ˜ÿ Çäÿ ÇæÑ ÝŠ ˜ÑیŸ ۔

ÞÑÂä ãÌیÏ ãیŸ ÇæÑ Èªی ÈÀÊ Óÿ ãÞÇãÇÊ Ñ یÀ áÝÙ ÇÓÊÚãÇá ÀæÇ Àÿ , ÇÈ Ïی˜ªÊÿ ÀیŸ ˜À æÀÇŸ ÇÓ˜Ç ÊÑÌãÀ ÔیÚÀ ˜Ñ˜ÿ Çä Ñ ÝŠ ˜Ñäÿ Óÿ ˜یÇ äÊÇÆÌ ÈÑÂãÏ ÀæÊÿ ÀیŸ :

1- Þõáú åõæó ÇáúÞóÇÏöÑõ Úóáóì Ãóä íóÈúÚóËó Úóáóíúßõãú ÚóÐóÇÈÇð ãøöä ÝóæúÞößõãú Ãóæú ãöä ÊóÍúÊö ÃóÑúÌõáößõãú Ãóæú íóáúÈöÓóßõãú ÔöíóÚÇð æóíõÐöíÞó ÈóÚúÖóßõã ÈóÃúÓó ÈóÚúÖò ÇäÙõÑú ßóíúÝó äõÕóÑøöÝõ ÇáÂíóÇÊö áóÚóáøóåõãú íóÝúÞóåõæäó [ÇáÃäÚÇã : 65]

ÊÑÌãÀ :  ˜ÀÆیÿ ˜À ÇÓ Ñ Èªی æÀی ÞÇÏÑ Àÿ ˜À Êã Ñ ˜æÆی ÚÐÇÈ ÊãÀÇÑÿ ÇæÑ Óÿ ȪیÌ Ïÿ یÇ ÊãÀÇÑÿ ÇÄŸ Êáÿ Óÿ , یÇ ˜À Êã ˜æ ÑæÀ ÑæÀ ˜Ñ ˜ÿ ÓÈ ˜æ ȪšÇ Ïÿ ÇæÑ ÊãÀÇÑÿ Çی˜ ˜æ ÏæÓÑÿ ˜ی ášÇÆی ˜ªÇ Ïÿ ,  Ïی˜ªÆÿ Êæ ÓÀی Àã ˜Ó ØÑÍ ÏáÇÆá ãÎÊáÝ ÀáæÄŸ Óÿ ÈیÇä ˜ÑÊÿ ÀیŸ۔ ÔÇیÏ æÀ Óã̪ ÌÇÆیŸ۔þ

یÀÇŸ áÝÙ " ÔیÚÇð " ˜æ ÇÑ Çä Ñ ÝŠ ˜ÑیŸ Êæ یÀ äÊیÌÀ ÈÑÂãÏ Àæ Ç ˜À ÔیÚÀ ÈääÇ ÇááÀ ˜ÿ ÚÐÇÈ ˜Ç äÊیÌÀ Àÿ !!!

ÇááÀ ÊÚÇáì áææŸ ˜æ ÂÓ ãیŸ ášÃäÿ ȪšÇäÿ ˜ÿ áیÿ ÔیÚÀ ÈäÇ ÏیÊÇ Àÿ !!!

2- Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÝóÑøóÞõæÇú Ïöíäóåõãú æóßóÇäõæÇú ÔöíóÚÇð áøóÓúÊó ãöäúåõãú Ýöí ÔóíúÁò ÅöäøóãóÇ ÃóãúÑõåõãú Åöáóì Çááøåö Ëõãøó íõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ßóÇäõæÇú íóÝúÚóáõæäó [ÇáÃäÚÇã : 159]

ÊÑÌãÀ : ÈیÔ˜ Ìä áææŸ äÿ Çäÿ Ïیä ˜æ Š˜šÿ Š˜šÿ ˜Ñ ÏیÇ ÇæÑ ÑæÀ ÑæÀ Èä Æÿ ,  ˜Ç Çä Óÿ ˜æÆی ÊÚáÞ äÀیŸ ÈÓ Çä ˜Ç ãÚÇãáÀ ÇááÀ ÊÚÇáٰی ˜ÿ ÍæÇáÿ Àÿ ªÑÇááÀ ÊÚÇáì Çä ˜æ Çä ˜Ç ˜یÇ ÀæÇ ÌÊáÇ ÏیŸ ÿ۔þ

یÀÇŸ ÇÑ " ÔیÚÇ " ˜Ç ãÚäì ÔیÚÀ ˜Ñ˜ÿ Çä Ñ ÝŠ ˜ÑیŸ Êæ äÊیÌÀ یÀ ä˜áÿ Ç ˜À ÔیÚæŸ äÿ Ïیä ˜æ Š˜šÿ Š˜šÿ ˜Ñ ÏیÇ ÇæÑ ÔیÚÀ Èä ÈیŠªÿ áÀÐÇ ÇááÀ ˜ÿ ÑÓæá ˜Ç ÔیÚæŸ Óÿ ˜æÆی ÊÚáÞ äÀیŸ Àÿ ۔

3- Åöäøó ÝöÑúÚóæúäó ÚóáóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÌóÚóáó ÃóåúáóåóÇ ÔöíóÚÇð íóÓúÊóÖúÚöÝõ ØóÇÆöÝóÉð ãøöäúåõãú íõÐóÈøöÍõ ÃóÈúäóÇÁåõãú æóíóÓúÊóÍúíöí äöÓóÇÁåõãú Åöäøóåõ ßóÇäó ãöäó ÇáúãõÝúÓöÏöíäó [ÇáÞÕÕ : 4]

ÊÑÌãÀ : یÞیäÇð ÝÑÚæä äÿ Òãیä ãیŸ ÓјÔی ˜Ñ јªی ʪی ÇæÑ æÀÇŸ ˜ÿ áææŸ ˜æ ÑæÀ ÑæÀ ÈäÇ Ñ˜ªÇ 滂 ÇæÑ Çä ˜ÿ áš˜æŸ ˜æ Êæ ÐÈÍ ˜Ñ ÇáÊÇ ÊªÇ ÇæÑ Çä ˜ی ᚘیæŸ ˜æ ªæš ÏیÊÇ ÊªÇ ÈیÔ˜ æÀ 滂 Àی ãÝÓÏæŸ ãیŸ Óÿ۔þ

یÀÇŸ ÇÑ "ÔیÚÇ" ˜ÿ áÝÙ ˜æ Çä Ñ ÝŠ ˜ÑیŸ Êæ äÊیÌÀ ä˜áÿ Ç ˜À áææŸ ˜æ ÔیÚÀ ÈäÇäÇ ÝÑÚæä ˜Ç ˜Çã 滂 !!!

4- ãöäó ÇáøóÐöíäó ÝóÑøóÞõæÇ Ïöíäóåõãú æóßóÇäõæÇ ÔöíóÚÇð ßõáøõ ÍöÒúÈò ÈöãóÇ áóÏóíúåöãú ÝóÑöÍõæäó [ÇáÑæã : 32]

ÊÑÌãÀ : Çä áææŸ ãیŸ Óÿ ÌäÀæŸ äÿ Çäÿ Ïیä ˜æ Š˜šÿ Š˜šÿ ˜Ñ ÏیÇ ÇæÑ ÎæÏ Èªی ÑæÀ ÑæÀ ÀæÆÿ , ÀÑ ÑæÀ ÇÓ یÒ Ñ Ìæ ÇÓ ˜ÿ ÇÓ Àÿ ÇÓی Ñ ÎæÔ Àÿ۔

ÇÓ ãÞÇã Ñ ÇÑ "ÔیÚÇ "˜æ Çä Ñ ÝŠ ˜ÑیŸ Êæ äÊیÌÀ ä˜áÿ Ç ˜À ÔیÚÀ Ïیä ãیŸ ÊÝÑÞÀ ÈÇÒی ˜Ñäÿ æÇáÿ ÀیŸ ÇæÑ Ïیä ˜æ Š˜šÿ Š˜šÿ ˜Ñäÿ æÇáÿ ÀیŸ !!!

ÝÇÚÊÈÑæÇ یÇ Ãæáی ÇáÇÈÕÇÑ .........!!!

Àã ÔیÚÀ áÝÙ ˜Ç ãØáÈ ÑæÀ Àی ÈÊÇÊÿ ÀیŸ ÌäÇÈ¡ ÇæÑ یÀ ÂیÇÊ ÇÓ áÆÿ یÔ ˜ی ÌÇÊی ÀیŸ ˜À Àã äÿ ˜æÆی áÝÙ ÎæÏ äÀیŸ ªšÇ

ÀãیŸ ÎæÔی Àæ ی ÇÑ ÌäÇÈ ÀãیŸ ÞÑÂä ǘ ãیŸ áÝÙ Óäی¡ æªÇÈی¡ ÓáÝی¡ ÏیæÈäÏی ˜ª Ȫی ϘªÇ ÏیŸ!

یÀ Çی˜ ÕÏی Àáÿ Èäÿ ÀæÆÿ ÝÞÀ ˜Ç ÔیÚæŸ Óÿ ˜یÇ ãÞÇÈáÀ! Ìæ äÈی (Õ) ÇæÑ ãæáÇ Úáی (Ú) ˜ÿ ÒãÇäÿ Óÿ ÀیŸ

ÇæÑ ÇÑ ÎæÏ ˜æ ÇÓ ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜Ç یÑæ˜ÇÑ ãÇäÊÿ Àæ Ìæ ÛáØ ÇÍÇÏیË ÈیÇä ˜ÑÊÇ ÊªÇ¿

Link to post
Share on other sites
 • Veteran Member

ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãۃ ÇááÀ ÇæÑ Çä Ñ áÚä ØÚä

ãÞÕæÏ ÇáÍÓä ÝیÖی

ÇáÍãÏ ááÀ æÍÏÀ ÇáÕáÇۃ æÇáÓáÇã Úáی ãä áÇ äÈی ÈÚÏÀ ۔

ÇãÇ ÈÚÏ

ÇÑÔÇÏ ÈÇÑی ÊÚÇáی Àÿ : [Êöáúßó ÃõãøóÉñ ÞóÏú ÎóáóÊú áóåóÇ ãóÇ ßóÓóÈóÊú æóáóßõãú ãóÇ ßóÓóÈúÊõãú æóáóÇ ÊõÓúÃóáõæäó ÚóãøóÇ ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó] {ÇáÈÞÑÉ:134}

" یÀ Çی˜ ÌãÇÚÊ Êªی Ìæ ÒÑ ˜ی ¡ Çä ˜ی ˜ãÇÆی Çä ˜ÿ áÆÿ Àÿ ÇæÑ ÊãÀÇÑی ˜ãÇÆی ÊãÀÇÑÿ áÆÿ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÇÚãÇá ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ Êã Óÿ ÈÇÒ ÑÓ äÀ Àæی " ۔

ÇÑÔÇ äÈæی Àÿ :

"áÇ ÊÓÈæ ÇáÇãæÇÊ ÝÇäªã ÞÏ ÇÝÖæÇ Çáی ãÇ ÞÏãæÇ " ۔

ãÑÏæŸ ˜æ Çáی äÀ Ïæ ¡ ÇÓ áÆÿ ˜À Ìæ ˜ª Ǫÿ ÈÑÿ ÇÚãÇá æÀ Âÿ ȪیÌÿ ÇÓ Ê˜ Àä Æÿ "

{ ÕÍیÍ ÈÎÇÑی :1393 ¡ ÇáÌäÇÆÒ – Óää ÇáäÓÇÆی :1936 ¡ ÇáÌäÇÆÒ – ãÓäÏ ÇÍãÏ6/180¡ ÈÑæÇیÊ ÚÇÆÔÀ }

Èá˜À ÀãیŸ ͘ã یÀ Àÿ ˜À ãÑÏæŸ ˜ÿ ÚیÈæŸ ˜æ ÙÇÀÑ ˜Ñäÿ Óÿ ÈیŸ ÇæÑ Çä ˜ی ÎæÈیæŸ ˜æ æÇÖÍ ˜ÑیŸ "

ÇÑÔÇÏ äÈæی Àÿ :

" ÇИÑæÇ ãÍÇÓä ãæÊǘã æ˜ÝæÇ Úä ÓÇæƪã "

" Çäÿ ãÑÏæŸ ˜ی ÎæÈیæŸ ˜Ç Ð˜Ñ ˜Ñæ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÚیæÈ ˜æ äÀ ªیšæ " ۔

{ Óää ÇÈæ ÏÇæÏ :4900¡ ÇáÇÏÈ – Óää ÇáÊÑãÐی :1019¡ ÇáÌäÇÆÒ – ãÓÊÏј ÇáÍǘã :1/358 ¡ ÈÑæÇیÊ ÇÈä ÚãÑ }

ÐÑÇ ÇÓ ÞÕÀ Ñ Èªی ÛæÑ ˜ÑیŸ :

Çی˜ ãÌáÓ ãیŸ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ÑÖی ÇááÀ ÚäÀÇ äÿ ÓæÇá ˜یÇ : یÒیÏ Èä ÞیÓ ˜Ç – ÇÓ Ñ ÇááÀ ˜ی áÚäÊ Àæ – ˜یÇ ÍÇá Àÿ ¿ [ æÇÖÍ ÑÀÿ ˜À یÀ یÒیÏ æÀی ÔÎÕ Àÿ Ìæ ÍÖÑÊ ÚËãÇä ÑÖی ÇááÀ ÚäÀ ˜ÿ ÎáÇÝ Úáã ÈÛÇæÊ ÈáäÏ ˜Ñäÿ æÇáæŸ ˜Ç ÓÑÏÇÑ ÊªÇ ÇæÑ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ÑÖی ÇááÀ ˜æ ˜ªáÿ ÚÇã ÈÑÇ ÈªáÇ ˜ÀÊÇ ÊªÇ ] áææŸ äÿ ÌæÇÈ ÏیÇ : æÀ Êæ ãÑیÇ ¡ یÀ Óä ˜Ñ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ÑÖی ÇááÀ ÚäÀÇ ÇÓÊÛÝÇÑ šªäÿ áیŸ ¡ áææŸ äÿ ˜ÀÇ : ÇȪی ʘ Êæ  ÇÓÿ ÇáیÇŸ Ïÿ ÑÀی ʪیŸ ÇæÑ ÇÈ ÇÓÊÛÝÇÑ šª ÑÀی ÀیŸ ¡ ÇÓ ˜Ç ˜یÇ ãØáÈ Àÿ ¿ ÍÖÑÊ ÚÇÆÔÀ ÑÖی ÇááÀ ÚäÀÇ äÿ ÝÑãÇیÇ ˜À ÇááÀ ˜ÿ ÑÓæá Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã ˜Ç ÇÑÔÇÏ Àÿ : ãÑÏæŸ ˜æ ÈÑÇ ÈªáÇ äÀ ˜Àæ ÇÓ áÆÿ ˜À æÀ Çäÿ ˜Æÿ ˜æ Àä Æÿ ÀیŸ ۔

{ ÕÍیÍ ÇÈä ÍÈÇä :5/43 ¡ äãÈÑ :2010 }

Óää ÇÈæ ÏÇæÏ ãیŸ یÀ ÍÏیË ãÎÊÕÑ Àÿ ÌÓ ˜ÿ ÇáÝÇÙ ÀیŸ :

" ÇÐÇ ãÇÊ ÕÇÍȘã ÝÏÚæÀ æáÇ ÊÞÚæÇ ÝیÀ "

" ÌÈ ÊãÀÇÑ ÓÇʪی ãÑ ÌÇÆÿ Êæ ÇÓ ˜æ ªæš Ïæ ÇæÑ ÇÓ ˜ی ÚیÈ ÌæÆی ˜ÿ یªÿ äÀ šæ "

{ Óää ÇÈæ ÏÇæÏ :4899¡ ÇáÇÏÈ }

ÎÇÕ ˜Ñ ÇÑ ˜Óی ãÑÏÿ ˜æ ÈÑÇ ÈªáÇ ˜Àäÿ Óÿ ÒäÏæŸ ˜æ ʘáیÝ Àä ÑÀی Àæ Êæ ÇÓ ˜ی ÞÈÇÍÈ ÇæÑ Èšª ÌÇÊی Àÿ ۔

ÇÑÔÇÏ äÈæی Àÿ :

" áÇ ÊÓÈæÇ ÇáÇãæÇÊ ÝÊæÐæÇ ÈÀ ÇáÇÍیÇÁ "

" ãÑÏæŸ ˜æ Çáی äÀ Ïæ ˜À ÇÓ Óÿ ÒäÏæŸ ˜æ ʘáیÝ Àäÿ "

{ Óää ÇÈæ ÏÇæÏ :1983 ¡ ÇáÌäÇÆÒ – ãÓäÏ ÇÍãÏ :4/252 – ÕÍیÍ ÇÈä ÍÈÇä :3011 ¡ 5/43 ¡ ÈÑæÇیÊ ãÛیÑÀ Èä ÔÚÈÀ }

Çä ÇÍÇÏیË ˜ÿ یÔ äÙÑ ÇÑ ˜æÆی ãÕáÍÊ ÑÇÌÍÀ äÀ ÀæÊæ ˜Óی ãÑÏ ˜æ ÈÑÇ ÈªáÇ ˜ÀäÇ ÌÇÆÒ äÀیŸ Àÿ Èá˜À ÈÚÖ ÚáãÇÁ ˜Ç ÎیÇá Àÿ ˜À ÇÑ ˜Óی ãÑÏÀ ˜ÇÝÑ ˜æ ÈÑÇ ÈªáÇ ˜Àäÿ Óÿ ÒäÏæŸ ˜æ ʘáیÝ ÀæÊی Àæ Êæ ÇÓÿ Ȫی ÈÑÇ ÈªáÇ äÀ ˜ÀÇ ÌÇÆÿ Ç ۔

{ Ïی˜ªÆÿ ÝÊÍ ÇáÈÇÑی :3/258-259 }

ÇÓ ÊãÀیÏ ˜ÿ ÈÚÏ ÚÑÖ Àÿ ˜À ÍÖÑÊ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ æ ÑÖی ÇááÀ ÚäÀ æ ÇÑÖÇÀ ˜ی ÔÎÕیÊ ÞÏãÇÁ ÇÀá Úáã ãیŸ ãÍá äÒÇÚ ÑÀی Àÿ ˜ª ÚáãÇÁ äÿ ÈÚÖ ãÓÇÆá ˜ی ÈäیÇÏ Ñ Çä Ñ ÌÑÍ ˜ی Àÿ ÍÖÑÊ ÇãÇã Óÿ ãÊÚáÞ ÈÚÖ äÇÑæÇ یÒیŸ ãÚÇÕÑÇäÀ Ô㘠˜ی æÌÀ Óÿ ÈÚÖ ˜ÊÇÈæŸ ãیŸ ãäÞæá ÀæÆی ÀیŸ ¡ ÏæÓÑی ØÑÝ ˜ª áææŸ äÿ Çä ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ÇÓ ÞÏÑ Ûáæ Óÿ ˜Çã áیÇ ˜À ÞæáÇ äÀیŸ Êæ ÚãáÇ Çä ˜ی ãÚÕæãیÊ ˜Ç ÚÞیÏÀ јª áیÇ Àÿ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÝÖÇÆá ãیŸ ÍÏیËیŸ ªš áیŸ ÀیŸ ¡ یÀ ÏæäæŸ ÑÇÆیŸ ãÑÏæÏ ÇæÑ ÇäÕÇÝ ÓäÏ ÇÀá Úáã ˜ÿ äÒÏی˜ ÞÇÈá ÑÏ ÀیŸ ¡ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ÚÇÏáÇäÀ ÑÇÆÿ یÀ Àÿ ˜À æÀ ÇÀá ÓäÊ æÌãÇÚÊ ˜ÿ ÇãÇãæŸ ãیŸ Óÿ Çی˜ ÈÀÊ Èšÿ ÇãÇã ¡ ˜ÊÇ È æÓäÊ ˜ÿ ÇÈäÏ ÇæÑ Ïیä ÇÓáÇã ˜ÿ Çی˜ ÈÀÊ Èšÿ ÎÇÏã ÇæÑ ÇÓ ˜ی ØÑÝ Óÿ ÏÝÇÚ ˜Ñäÿ æÇáÿ ÚÇáã ÀیŸ ¡ äÀ ÛáØیæŸ Óÿ ãÈÑÇ ÀیŸ ÇæÑ äÀ Àی ÝÓÞ æÝÌæÑ ÇæÑ ˜ÝÑ æÈÏÚÊ ˜ÿ ÏÇÚی ÀیŸ ۔

{ Ïی˜ªÆÿ ãÚیÇ Ñ ÍÞ ˜Ç ãÞÏãÀ ÇÒ ÔیÎ Çá˜á ãیÇŸ äÐیÑ ÍÓیä ãÍÏË ÏÀáæی }

äÇäÀ ˜ÊÈ ÊÑÇÌã æÊÇÑیÎ æ ÓیÑ ˜ÿ ÚÕÑ ÊÏæیä æÊãÍیÕ ãیŸ ÇÀá ÓäÊ æ ÌãÇÚÊ ˜ÿ ãÚÊÈÑ ÇæÑ ÞÇÈá ÇÚÊãÇÏ ÚáãÇÁ ˜Ç ÇÓ Ñ ÇÊÝÇÞ Àÿ ¡ ªŠی æ ÓÇÊæیŸ ÕÏی ÀÌÑی ÇæÑ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ á˜ªی ÌÇäÿ æÇáی ãÚÊÈÑ ÊÇÑیÎی ˜ÊÇÈæŸ ˜Ç ÌÓ ÔÎÕ äÿ Ȫی ãØÇáÚÀ ˜یÇ ÀæÇ æÀ ÇÓ ÍÞیÞÊ ˜Ç ÇÚÊÑÇÝ ˜Ñÿ Ç ۔

ãیŸ یÀÇŸ äÏ ÍæÇáÿ äÞá ˜ÑÊÇ ÀæŸ :

[۱] ÇãÇã ÐÀÈی ÑÍãÀ ÇááÀ Çäی ˜ÊÇÈ ÊИÑۃ ÇáÍÝÇÙ ãیŸ ᘪÊÿ ÀیŸ æ˜Çä ÇãÇã æÑÚÇ ¡ ÚÇáãÇ ÚÇãáÇ ¡ ãÊÚÈÏÇ¡ ˜ÈیÑ ÇáÔÇä áÇ یÞÈá ÌæÇÆÒ ÇáÓáØÇä Èá یÊÌÑÏ æیä˜ÓÈ ۔ {1/168}

 Çی˜ ÑÀیÒÇÑ ¡ ÈÇÚãá ÚÇáã ¡ ÚÈÇÏÊ ÒÇÑ ÇæÑ Èšÿ ÚÙیã ÔÇä æÇáÿ ÇãÇã ÀیŸ ¡ ÈÇÏÔÇÀæŸ ˜ÿ ÇäÚÇãÇÊ ÞÈæá äÀ ˜ÑÊÿ Èá˜À ÎæÏ ÊÌÇÑÊ ÇæÑ Çäی ÑæÒی ˜ãÇÊÿ ۔

یÀی ÇãÇã ÐÀÈی Çäی ãÔÀæÑ ˜ÊÇÈ ÓیÑ ÇÚáÇã ÇáäÈáÇÁ ˜ÿ ÊÞÑیÈÇ äÏÑÀ ÕÝÍÇÊ Ñ ÇãÇã ÕÇÍÈ ˜Ç Ð˜Ñ ÎیÑ ˜یÇ Àÿ ÇæÑ Â ˜ÿ Ðã ãیŸ Çی˜ ÍÑÝ Èªی äÞá äÀیŸ ˜یÇ Èá˜À Ðã ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ʘ äÀیŸ ˜یÇ ˜À ÇãÇã ãæÕæÝ Ñ áææŸ äÿ ˜ª ˜áÇã ˜یÇ Àÿ ¡ ªÑ ÂÎÑ ãیŸ ᘪÊÿ ÀیŸ :

" æÞÇá ÇáÔÇÝÚی : ÇáäÇÓ Ýی ÇáÝÞÀ ÚیÇá Úáی ÇÈی ÍäیÝÀ ÞáÊ : ÇáÇãÇãۃ Ýی ÇáÝÞÀ æ ÏÞÇÆÞÀ ãÓáãۃ Çáی ªÐÇ áÇãÇã æ ªÐÇ ÇãÑ áÇ Ô˜ ÝیÀ ¡ æáیÓ یÕÍ Ýی ÇáÇЪÇä ÔیÆ¡ ÇÐÇ ÇÍÊÇÌ ÇáäªÇÑ Çáی Ïáیá æÓیÑÊÀ ÊÍÊãá Çä ÊÝÑÏ Ýی ãÌáÏیä ÑÖی ÇááÀ ÚäÀ æÑÍãÀ ÊæÝی ÔªیÏÇ ÓÞیÇ Ýی Óäۃ ÎãÓیä æãÇÆۃ æáÀ ÓÈÚæä Óäۃ " ۔

{ ÇáÓیÑ :6/403 }

ÇãÇã ÔÇÝÚی ÝÑãÇÊÿ ÀیŸ ˜À ÊãÇã áæ ÝÞÀ ãیŸ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜ÿ ÎæÔÀ یŸ ÀیŸ ¡ ãیŸ ˜ÀÊÇ ÀæŸ ˜À ÝÞÀ ÇæÑ ÝÞÀ ˜ÿ ÏÞیÞ ãÓÇÆá ˜Ç ÇÓÊäÈÇØ ÇÓ ÇãÇã ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ ÇãÑ ãÓáã Àÿ ¡ یÀ ÇیÓی یÒ Àÿ ÌÓ ãیŸ ˜Óی Ô˜ ˜ی äÌÇÆÔ äÀیŸ Àÿ [ªÑ ÇãÇã ÐÀÈی ÚÑÈی ˜Ç Çی˜ ÔÚÑ á˜ªÊÿ ÀیŸ ÌÓ ˜Ç ÊÑÌãÀ Àÿ ] ÇÑ Ïä ˜æ æÌæÏ Èªی Ïáیá یÔ ˜Ñäÿ ˜Ç ãÍÊÇÌ ÀæÊæ ÇیÓÿ ÐÀä јªäÿ æÇáæŸ ˜ÿ äÒÏی˜ ˜æÆی یÒÕÍیÍ äÀیŸ ÀæÓ˜Êی ¡ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ی ÓیÑÊ ÇیÓی Àÿ ˜À ÇÓÿ Ïæ ÌáÏæŸ ãیŸ ãÑÊÈ ˜ی ÌÇÆÿ ÇááÀ ÊÚÇáی Çä Óÿ ÑÇÖی Àæ ÇæÑ Çä Ñ ÑÍã ˜Ñÿ ¡Óä۱۵۰ª ãیŸ ÒÀÑ Ïÿ ˜Ñ ÇäÀیŸ ÔÀیÏ ˜ÑÏیÇ یÇ ¡ ÇÓ æÞÊ Çä ˜ی ÚãÑ ÓÊÑ ÓÇá ʪی ۔

[۲] ÇãÇã ÐÀÈی ˜ÿ Àã ÚÕÑ Çی˜ ÇæÑ ÇãÇã Ìæ ÊÝÓیÑ æÍÏیË ÇæÑ ÊÇÑیÎ ãیŸ ãÚÑæÝ ÎÇÕ ÚÇã ÀیŸ ¡ ãیÑی ãÑÇÏ ÍÇÝÙ ÚãÇÏ ÇáÏیä ÇÈä ˜ËیÑ ÑÍãÀ ÇááÀ Óÿ Àÿ æÀ Çäی ãÔÀæÑ ˜ÊÇÈ ÇáÈÏÇیÀ æ ÇáäÀÇیÀ ãیŸ ᘪÊÿ ÀیŸ :

" ÝÞیÀ ÇáÚÑÇÞ æ ÇÍÏ ÃÆãۃ ÇáÇÓáÇã æ ÇáÓÇÏۃ ÇáÇÚáÇã æ ÇÍÏ ÃјÇä ÇáÚáãÇÁ æ ÇÍÏ ÃÆãۃ ÇáÇÑÈÚۃ ÇÕÍÇÈ ÇáãÐÇªÈ ÇáãÊÈæÚۃ " ۔

ÚÑÇÞ ˜ÿ ÝÞیÀ ¡ ÇÆãÀ ÇÓáÇã ãیŸ Óÿ Çی˜ ¡ ÇÓáÇã ˜ÿ ÓÑÏÇÑæŸ ÇæÑ ÌæÆی ˜ÿ áææŸ ãیŸ Óÿ Çی˜ ¡ ÚáãÇÁ ãیŸ Óÿ Çی˜ ÇÀã Èšی ÔÎÕیÊ ¡ ÇÑ ãÊÈæÚÀ ãÐÇÀÈ Óÿ Çی˜ ˜ÿ ÇãÇã ۔

ªÑ ÊÞÑیÈÇ Çی˜ ÕÝÍÀ Ñ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ی ÊÚÑیÝ ãیŸ ÇÀá Úáã ˜ÿ ÇÞæÇá äÞá ˜Æÿ ÀیŸ ۔

{ ÇáÈÏÇیÀ :10/110 }

[۳] ÍÇÝÙ ÇÈä ÍÌÑ ÚÓÞáÇäی ÑÍãÀ ÇááÀ äÿ ÊÀÐیÈ ÇáʪÐیÈ ˜ÿ ÊÞÑیÈÇ ÇÑ ÕÝÍÇÊ Ñ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜Ç Ð˜Ñ ÎیÑ ˜یÇ Àÿ ÇæÑ Çä ˜ÿ Ðã ãیŸ Çی˜ áÝ٠Ȫی äÞá äÀیŸ ˜یÇ Èá˜À ÂÎÑ ãیŸ ᘪÊÿ ÀیŸ :

" æãäÇÞÈ ÇáÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜ËیÑۃ ÍÏÇ ÝÑÖی ÇááÀ ÚäÀ æ ÃÓ˜äÀ ÇáÝÑÏæÓ " Âãیä

ÇãÇã ÇÈæÍäیÝÀ ˜ÿ ãäÇÞÈ ÈÀÊ ÒیÇÏÀ ÀیŸ ÇááÀ ÊÚÇáی  Óÿ ÑÇÖی Àæ ÇæÑ ÌäÊ ÇáÝÑÏæÓ ãیŸ ÌÀ Ïÿ ¡

{ ʪÐیÈ ÇáʪÐیÈ :10/102}

æÇÖÍ ÑÀÿ ˜À یÀ ÊیäæŸ ÈÒÑ Ìä ˜Ç Ð˜Ñ ˜یÇ یÇ Çä ãیŸ Óÿ ˜æÆی Ȫی ÍäÝی äÀیŸ Àÿ ÇæÑ ÇÓ ãیŸ Ȫی ˜æÆی Ô˜ äÀیŸ ˜À Çä ˜ÿ ÓÇãäÿæÀ ÊãÇã ÇÞæÇá ÊÝÕیá ˜ÿ ÓÇʪ ʪÿ Ìä Óÿ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜ی ÊäÞیÕ æÊæÀیä ËÇÈÊ ÀæÆی Àÿ áی˜ä Çä ÈÒÑæŸ ˜Ç Çä ÇÞæÇá ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ʘ äÀ ˜ÑäÇ Èá˜À Çä ÊãÇã ÈÇÊæŸ ˜æ ÈÇá˜á Àی æá ˜ÑÌÇäÇ ÇÓ ÈÇÊ ˜ی Ïáیá Àÿ ˜À Çä ãÍÞÞیä ˜ÿ äÒÏی˜ æÀ ÇÞæÇá ÇãÇã ÕÇÍÈ ¡ Çä ˜ÿ Úáã ¡ æÑÚ ÇæÑ ÊÞæی ˜ÿ ÔÇیÇä ÔÇä äÀیŸ ÀیŸ ۔

[۴] ÍÇÝÙ ÓیæØی ÑÍãÀ ÇááÀ äÿ Ȫی ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜æ Çäی ˜ÊÇÈ ØÈÞÇÊ ÇáÍÝÇÙ Óÿ ÇäæیŸ ØÈÞÀ ãیŸ јªÇ Àÿ ÇæÑ Çä ˜ÿ Ðã ãیŸ Çی˜ áÝ٠Ȫی äÞá äÀیŸ ˜یÇ Àÿ ۔

{ ØÈÞÇÊ ÇáÍÝÇÙ :80-81 } ۔

[۵] Èá˜À ÍÓä ÇÊÝÇÞ یÀ Ïی˜ªÆÿ ˜À ÇãÇã ÐÀÈی ÑÍãÀ ÇááÀ äÿ Çی˜ ãÎÊÕÑ Óی ˜ÊÇÈ ØÈÞÇÊ ÇáãÍÏËیä ãیŸ ᘪی Àÿ ÌÓ ãیŸ Èšÿ Èšÿ ãÍÏËیä ÇæÑ ÍÝÇÙ ÍÏیË ˜ÿ äÇã ˜ی ÝÀÑÓÊ Ñ˜ªی Àÿ ¡ ᘪÊÿ ÀیŸ : " ݪÐÀ ãÞÏãۃ Ýی Ð˜Ñ ÇÓãÇÁ ÇÚáÇã Íãáۃ ÇáÂËÇÑ ÇáäÈæیÀ "

{ ÇáãÚیä ØÈÞÇÊ ÇáãÍÏËیä ¡Õ:17 }

ÇÓ ˜ÊÇÈ ãیŸ ãÍÏËیä ˜ÿ ˜á ÓÊÇÆیÓ ØÈÞÇÊ ÀیŸ Ìä ãیŸ æʪÿ ØÈÞÿ ˜Ç ÚäæÇä Àÿ ¡ ØÈÞۃ ÇáÇÚãÔ æ ÇÈی ÍäیÝÀ ¡ ªÑ ÇÓ ØÈÞÀ ˜ÿ ãÍÏËیä ÚÙÇã ãیŸ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜Ç Ȫی äÇã ÏÑÌ Àÿ ۔ {Õ:51-57 } ۔

[۶] ÇãÇã ÇÈä Îá˜Çä ÑÍãÀ ÇááÀ ÓÇÊæیŸ ÕÏی ÀÌÑی ˜ÿ ãÔÀæÑ ÇãÇã æ ãÄÑÎ ÀیŸ ÇäÀæŸ äÿ Ȫی Çäی ãÔÀæÑ ˜ÊÇÈ æÝیÇÊ ÇáÇÚیÇä ˜ÿ ÊÞÑیÈÇ ÏÓ ÕÝÍæŸ Ñ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜Ç Ð˜Ñ ÎیÑ ˜یÇ ¡ äÇäÀ Çی˜ ÌÀ ᘪÊÿ ÀیŸ :" æ˜Çä ÚÇáãÇ ÚÇãáÇ ÒǪÏÇ ÚÇÈÏÇ ¡ æÑÚÇ ÊÞیÇ ¡ ˜ËیÑ ÇáÎÔæÚ ÏÇÆã ÇáÊÝÑÚ Çáی ÇááÀ ÊÚÇáی " { 5/406 }

" æÀ ÚÇáã ÈÇÚãá ʪÿ ¡ ÑÀیÒÇÑ æ ÚÈÇÏÊ ÒÇÑ Êªÿ ¡ ãÊÞی ÇæÑ ÕÇÍÈ æÑÚ ÈÒÑ Êªÿ ¡ ÀãیÔÀ ÎÔæÚ æ ÎÖæÚ ÇæÑ ÇááÀ ˜ی ØÑÝ ÑÌæÚ ˜Ñäÿ æÇáÿ ʪÿ " ۔

æÑÿ ÊÑÌãÿ ãیŸ Çی˜ áÝ٠Ȫی Ðã ãیŸ äÞá äÀیŸ ˜یÇ Àÿ Èá˜À ᘪÊÿ ÀیŸ ˜À ˜ÇÔ˜À æÀ ÇÞæÇá Ìæ ÎØیÈ ÈÛÏÇÏی äÿ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ÿ ãËÇáÈ ãیŸ äÞá ˜یÇ Àÿ äÀ ᘪÿ ÀæÊÿ Êæ ÈÀÊÑ ÊªÇ ۔

ÇÓ ØÑÍ ÇÑ Çáÿ ªáÿ ÇÀá Úáã ˜ÿ ÇÞæÇá äÞá ˜Æÿ ÌÇÆیŸ Êæ ãæÖæÚ ÈÀÊ Øæیá ÀæÌÇÆÿ Ç ¡ Àã äÿ یÀÇŸ ÕÑÝ Çä ÇÀá Úáã ˜ÿ ÍæÇáÿ äÞá ˜Æÿ ÀیŸ Ìæ ÇÀá ÓäÊ æÌãÇÚÊ ˜ÿ ãÚÊÈÑ ÇæÑ ÞÇÈá ÇÚÊãÇÏ äÇÞÏیä Ýä ÀیŸ ÎÇÕ ˜Ñ ÇÈÊÏÇ ˜ÿ Êیä ÍÖÑÇÊ ˜ÿ ÇÞæÇá æÊÍÞیÞ Ñ ÍÏیË ˜ی ÊÕÍیÍ æ ÊÖÚیÝ ˜ی ÈäیÇÏ Ñ˜ªی ÌÇÊی Àÿ ¡ ÇÈ Çä ÍÖÑÇÊ ˜Ç ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ÿ Ðã æ ÊäÞیÕ ˜Ç Çی˜ áÝ٠Ȫی äÞá äÀ ˜ÑäÇ Èá˜À Çä ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ʘ äÀ ˜ÑäÇ ÇÓ ÈÇÊ ˜ی Ïáیá Àÿ ˜À æÀ ÇÞæÇá ÇÓ áÇÆÞ ÀیŸ ˜À ÇäÀیŸ ØÇÞ äÓیÇä Ñ Ñ˜ª ˜Ñ ÇÓ Ñ Èªæá ˜Ç ÏÈیÒ ÑÏÀ Çá ÏیÇ ÌÇÆÿ ۔ æÇááÀ ÇÚáã ۔

یÀی ãäÀÌ ÀãÇÑÿ ÀäÏ æǘ ˜ÿ ˜ÈÇÑ ÚáãÇÆÿ ÇÀáÍÏیË ˜Ç ÑÀÇ Àÿ ÇæÑ Çäÿ ÇÓÇÊÐÀ ˜æ Ȫی Àã äÿ ÇÓ äÀÌ Ñ áÊÿ ÇیÇ Àÿ äÇäÀ ÔیÎ Çá˜á ãیÇŸ äÐیÑ ÍÓیä ãÍÏË ÏÀáæی ÑÍãÀ ÇááÀ Çäی ˜ÊÇÈ ãÚیÇÑ ÍÞ ãیŸ ÇãÇã ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜æ ÇäÇ یÔæÇ ãÌÊÀÏ ¡ ãÊÈÚ ÓäÊ ÇæÑ ãÊÞی æ ÑÀیÒÇÑ á˜ªÊÿ ÀیŸ ۔ {Õ:29 }

ÇãÇã ÚÕÑ ÚáÇãÀ ãÍãÏ ÇÈÑÇÀیã ÓیÇá˜æŠی ÑÍãÀ ÇááÀ Çäی ãÔÀæÑ ˜ÊÇÈ ÊÇÑیÎ ÇÀá ÍÏیË ãیŸ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜Ç ÊИÑÀ Èšÿ ÎæÈÕæÑÊ ÇæÑ ÚãÏÀ ÇäÏÇÒ ãیŸ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ¡ ÇÀá ÍÏیË ˜æ ÇÓ ˜Ç ãØÇáÚÀ ˜ÑáیäÇ ÇÀÆÿ ¡ ÚáÇãÀ ÓیÇá˜æŠی ÑÍãÀ ÇááÀ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ی ØÑÝ ÏÝÇÚ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ᘪÊÿ ÀیŸ : " ÍÇáÇä˜À  ÇÀá ÓäÊ ˜ÿ ÈÒÑ ÇãÇã ÀیŸ ÇæÑ Â ˜ی ÒäÏی ÇÚáی ÏÑÌÿ ˜ÿ ÊÞæÿ ÇæÑ ÊæÑÚ Ñ ÒÑی ÌÓ Óÿ ˜Óی ˜æ Çä˜ÇÑ äÀیŸ " ۔

{ ÊÇÑیÎ ÇÀá ÍÏیË ¡Õ:77 }

ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ Çä ÊãÇã ÇáÒÇãÇÊ ˜ی ÊÑÏیÏ ˜ی Àÿ Ìæ ÇãÇã Ñ áÇÆÿ ÌÇÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ÇÆãÀ Ýä ˜ÿ ÇÞæÇá Ȫی äÞá ˜Æÿ ÀیŸ ÇÓ ãیŸ ÓÈ Óÿ Àáÿ äãÈÑ Ñ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ˜æ јªÇ Àÿ ÇæÑ ÊÞÑیÈÇ ÈÇÑÀ ÕÝÍÇÊ Ñ Â ˜ی ÓیÑÊ á˜ªی Àÿ ۔

{Õ:54ÊÇ 65 }

۲- ÓÇÈÞ ÇãیÑ ÌãÚیÊ ÇÀá ÍÏیË Ç˜ÓÊÇä ÚáÇãÀ ãÍãÏ ÇÓãÇÚیá ÓáÝی ÑÍãÀ ÇááÀ Çäÿ ÀÑÿ Úáã ¡ ÈÇÑی˜ Èیäی ÇæÑ ÊæÇÒä ØÈÚ ˜ÿ áÍÇÙ Óÿ ÈÀÊ ãÔÀæÑ ÀیŸ ¡ Ìä áææŸ äÿ Çä ˜ی ˜ÊÇÈیŸ šªی ÀیŸ æÀ ÇÓ ÍÞیÞÊ ˜æ Óã̪Êÿ ÀیŸ ¡ Çä ˜ی ÈÚÖ ÇÑÏæ ˜ÊÇÈæŸ ˜Ç ÊÑÌãÀ ÚÑÈی ÒÈÇä ãیŸ ÀæÇ Àÿ ¡ æÀ Çäی ˜ÊÇÈ ÝÊÇæی ÓáÝیÀ ãیŸ ᘪÊÿ ÀیŸ : " ÌÓ ÞÏÑ یÀ Òãیä [Òãیä ˜æÝÀ ]ÓäáÇΠʪی ÇÓی ÞÏÑ æÀÇŸ ÇÚÊÞÇÏی ÇæÑ Úãáی ÇÕáÇÍ ˜ÿ áÆÿ Çی˜ ÂÆیäی ÔÎÕ ÍÖÑÊ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ʪÿ Ìä ˜ی ÝÞÀی ãæÔÇÝیæŸ äÿ ÇÚÊÒÇá æ ÊÌãã ˜ÿ ÓÇʪ ÑÝÖ æÊÔیÚ ˜æ Ȫی æÑØÀٴÍیÑÊ ãیŸ Çá ÏیÇ ۔ Çááªã ÇÑÍãÀ æÇÌÚá ÇáÌäۃ ÇáÝÑÏæÓ ãÇæÇÀ ۔

{ ÝÊÇæی ÓáÝیÀ ¡Õ:143 }

۳- ÚÕÑ ÍÇÖÑ ãیŸ ÚáÇãÀ ÇáÈÇäی ÑÍãÀ ÇááÀ ˜Ç ÍÏیË æÝÞÀ ãیŸ Ìæ ãÞÇã Àÿ ÇæÑ ÚáãÇÆÿ ÇÀá ÍÏیË ˜ÿ äÒÏی˜ Çä ˜ی Ìæ ÇÀãیÊ Àÿ æÀ ˜Óی Ñ æÔیÏÀ äÀیŸ Àÿ ¡ ÚáÇãÀ ãÑÍæã ÌÀÇŸ Çی˜ ØÑÝ ÍÝÙ æ ÖÈØ ˜ÿ áÍÇÙ Óÿ ÇãÇã ãæÕæÝ Ñ ˜áÇã ˜ÑÊÿ ÀیŸ æÀیŸ Çä ˜ی ÚáãیÊ ¡ ÕáÇÍ æÊÞæی Óÿ ãÊÚáÞ Ìæ ˜ª ÇãÇã ÐÀÈی äÿ äÞá ˜یÇ Àÿ ÇÓ Óÿ ã˜ãá ãæÇÝÞÊ ÙÇÀÑ ˜ÑÊÿ ÀیŸ äÇäÀ ᘪÊÿ ÀیŸ :

" æáÐᘠÎÊã ÇáÇãÇã ÇáЪÈی Ýی ÓیÑ ÇáäÈáÇÁ :5/288/1 ¡ ÈÞæáÀ æÈÀ äÎÊã : ÞáÊ : ÇáÇãÇãۃ Ýی ÇáÝÞÀ æ ÏÞÇÆÞÀ ãÓáãۃ Çáی ªÐÇ ÇáÇãÇã æªÐÇ ÇãÑ áÇ Ô˜ ÝیÀ ¡

áیÓ یÕÍ Ýی ÇáÇЪÇä ÔیÆ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ÇÐÇ ÇÍÊÇÌ ÇáäªÇÑ Çáی Çááیá ۔

{ ÓáÓáۃ ÇáÇÍÇÏیË ÇáÖÚیÝۃ :1/167 }

یÀÇŸ یÀ ÇãÑ Èªی ÞÇÈá ÇÔÇÑÀ Àÿ ˜À ÀãÇÑÿ ÀäÏæǘ ˜ÿ ÈÚÖ ÇÀá Úáã äÿ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ јáÇã ˜یÇ Àÿ ÌیÓÿ ÍÇá ãیŸ ãæáÇäÇ ÑÆیÓ ÇÍãÏ äÏæی ÑÍãÀ ÇááÀ ۔

ÇÓ ÓáÓáÀ ãیŸ ÒÇÑÔ یÀ Àÿ ˜À :

ÇæáÇ : ÇÑ ÈÚÖ ÇÀá Úáã äÿ ÇãÇã ÕÇÍÈ Óÿ ãÊÚáÞ ˜æÆی ÇیÓی ÈÇÊ ˜Àی Àÿ Êæ Çä ˜ÿ ãÞÇÈá ÌãÀæÑ ÚáãÇÆÿ ÇÀá ÍÏیË Ìæ Çä Óÿ ÒیÇÏÀ Úáã јªäÿ æÇáÿ ÇæÑÇä Óÿ ÀÑی äÙÑ Ñ˜ªäÿ æÇáÿ ÇæÑ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜ÿ ãÞÇã ˜æ ÒیÇÏÀ Óã̪äÿ æÇáÿ ÇãÇã ÇÈæÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜æ Çä ÇáÒÇãÇÊ Óÿ ÈÑی ÞÑÇÑ ÏیÇ Àÿ ÌیÓÿ ÔیÎ Çá˜á ÇæÑ ÚáÇãÀ ãیŸ ÓیÇá˜æŠی ÑÍãÀã ÇááÀ ÌãیÚÇ ۔

ËÇäیÇ : ãæáÇäÇ ÑÆیÓ äÏæی ÑÍãÀ ÇááÀ äÿ ãÓÊÞáÇ ÇæÑ ÈÇáãÞÕÏ ÇãÇã ÕÇÍÈ ÑÍãÀ ÇááÀ Ñ ˜áÇã äÀیŸ ˜یÇ ÇæÑ äÀ ÚæÇã ˜ÿ ÓÇãäÿ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜ÿ ÚیæÈ ÈیÇä ˜ÑÊÿ ªÑÊÿ ʪÿ Èá˜À Çä ˜ی ÊÍÑیÑ Êæ ÏیæÈäÏی ÍÖÑÇÊ ˜Ç ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜ÿ ÈÇÑÿ ãیŸ Ûáæ ÇæÑ ÇÀáÍÏیËæŸ Ñ ÇãÇã ÕÇÍÈ Ñ ÊæÀیä ˜ÿ ÇáÒÇã ˜Ç ÑÏ Úãá Àÿ ÌÓ Óÿ ãæáÇäÇ ãÑÍæã ˜Ç ãÞÕÏ یÀ ÈÊáÇäÇ ÊªÇ ˜À :

ÇÊäی äÀ ÈšªÇ ǘی æÇãÇŸ ˜ی ͘ÇیÊ

ÏÇãä ˜æ ÐÑÇ Ïی˜ª ÐÑÇ ÈäÏ ÞÈÇ Ïی˜ª

ÇæÑ یÀ ÈÇÊ ÀÑ ÔÎÕ ÌÇäÊÇ Àÿ ˜À ÇÀá Úáã ˜Ç Úáãی ãÌÇáÓ ãیŸ ˜Óی ãæÖæÚ ˜æ ªšäÇ ÇæÑ ãÚäی јªÊÇ Àÿ ÇæÑ ÇÓÿ ÍÏیË ãÌÇáÓ ÇæÑ ˜ã Úáã æ˜ã Óã̪ ÇæÑ ˜ã ÊÌÑÈÀ áææŸ ˜ÿ ÓÇãäÿ ÈیÇä ˜ÑäÇ ÏæÓÑÇ ãÚäی јªÊÇ Àÿ ۔

ÍÊی ˜À ãیÑی ÑÇÆÿ ãیŸ ÍÖÑÊ ãæáÇäÇ ÑÆیÓ ÇÍãÏ äÏæی ÑÍãÀ ÇááÀ ÇÑ æÀی ÇÓáæÈ ÇÎÊیÇÑ ˜Æÿ ÀæÊÿ Ìæ ÚáÇãÀ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãÚáãی یãÇäی ÑÍãÀ ÇááÀ äÿ ÇáÊȘیá ãیŸ ÇÓÊÚãÇá ˜یÇ Àÿ Êæ ÈÀÊÑ ÀæÊÇ ۔

ÐÑÇ ÛæÑ ˜ÑیŸ ˜À Àã ÌیÓÿ ãÚãæáی Úáã јªäÿ æÇáÿ ØÇáÈÇä Úáã ˜æ یÀ ÈÇÊ Èªی ÐÀä ãیŸ јªäی ÇÀÆÿ ˜À ÇÑ Çی˜ ØÑÝ ÇãÇã ÕÇÍÈ Ñ ˜Óی æÌÀ Óÿ ÈÚÖ ÇÀá Úáã äÿ ˜áÇã ˜یÇ Àÿ Êæ ÏæÓÑی ØÑÝ ÏæÓÑÿ ÇÀá Úáã äÿ Çä˜ی ãÏÍ ÓÑÇÆی Ȫی ˜ی Àÿ ÌÓÿ ˜ÊÈ ÓیÑ ãیŸ Ïی˜ªÇ ÌÇÓ˜ÊÇ Àÿ ¡ ÇÈ ÕÑÝ Çی˜ ØÑÝ ˜ی ÈÇÊ ˜æ áÿ áیäÇ ÇæÑ ÈÇÞی ÈÇÊæŸ ˜æ ªæš ÏیäÇ ÊÍÞیÞ æ ÇäÕÇÝ Óÿ Ñی ÀæÆی ÈÇÊ Àÿ ¡ ÎÇÕ ˜Ñ ÇãÇã ãæÕæÝ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜ی ØÑÝ ãäÓæÈ ÈÀÊ Óی ÈÇÊیŸ ãÍá äÙÑ ÀیŸ Úáی ÓÈیá ÇáãËÇá ÎáÞ ÇáÞÑÂä Óÿ ãÊÚáÞ ÇãÇã ãæÕæÝ Óÿ ÏæäæŸ ÞÓã ˜ی ÑæÇیÊیŸ ãäæÞá ÀیŸ Çی˜ ØÑÝ یÀ äÞá ˜یÇ ÌÇÊÇ Àÿ ˜À ÇãÇã ÕÇÍÈ ÎáÞ ÞÑÂä ˜ÿ ÞÇÆá ʪÿ { æÇÖÍ ÑÀÿ ˜À ÇÓ ˜ã Úáã ˜ی ÊÍÞیÞ ãیŸ یÀ ÑæÇیÊیŸ ÕÍیÍ äÀیŸ ÀیŸ } ÇæÑ ÏæÓÑی ØÑÝ یÀ ãäÞæá Àÿ ˜À ÇãÇã ÕÇÍÈ ÎáÞ ÞÑÂä ˜ÿ ÞÇÆá äÀیŸ ʪÿ Èá˜À ÇÓÿ ÈÏÚÊ ÇæÑ ˜ÝÑ ÞÑÇÑ ÏیÊÿ ʪÿ ÌیÓÇ ˜À ÝÞÀ ǘÈÑ ÇæÑ ÚÞیÏÀ ØÍÇæیÀ æÛیÑÀ ãیŸ ãИæÑ Àÿ ¡ ÇÈ ÓæÇá یÀ Àÿ ˜À ÀãÇÑÿ ÇÓ Çä ãÊÖÇÏ ÑÇæیæŸ ˜æ јªäÿ ˜Ç ãÚیÇÑ ˜یÇÀÿ ¿ ÌÈ ˜À Àã Ïی˜ªÊÿ ÀیŸ ÇãÇã ÐÀÈی ¡ ÇãÇã ÇÈä ˜ËیÑ ÇæÑ ÍÇÝÙ ÇÈä ÍÌÑ ÑÍãÀã ÇááÀ ÌیÓÿ äÇÞÏیä Ýä Çä ÈÇÊæŸ Óÿ ÞØÚÇ ÇÚÑÇÖ ˜ÑÊÿ ÂÆÿ ÀیŸ Èá˜À ÇãÇã ÇÈä ÊیãیÀ ÇæÑ ÇãÇã ÐÀÈی ÑÍãÀãÇ ÇááÀ æÛیÑÀ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ ˜æ ÓáÝ ˜ÿ ÚÞیÏÿ Ñ ãÇäÊÿ ÀیŸ ۔

ÇÓ áÆÿ ØÇáÈÇä Úáæã ÔÑÚیÀ Óÿ ãیÑی ÒÇÑÔ Àÿ ˜À Çäÿ Úáã ˜æ ÎÊÀ ÈäÇäÿ ¡ ÊÒ˜یÀ äÝÓ ÇæÑ ÐÀäی ÊÑÈیÊ Ñ ÎÕæÕی ÊæÌÀ ÏیŸ ÇæÑ ÇÀá Úáã ˜ÿ ÚیæÈ ÇæÑ Çä ˜ی ÐÇÊ Ñ ˜یš ǪÇáäÿ Óÿ ÑÀیÒ ˜ÑیŸ ÇæÑ یÇÏ Ñ˜ªیŸ ˜À ÚáãÇÁ äÿ ˜ÀÇ Àÿ ˜À " áÍæã ÇáÚáãÇÁ ãÓãæãۃ " ÚáãÇÁ ˜Ç Îæä ÒÀÑ ÂáæÏ Àÿ ¡ äیÒ ÊÇÑیÎ ÔÇÀÏ Àÿ ˜À Ìä áææŸ äÿ ÌÐÈÇÊ ÇæÑ äÇÊÌÑÈÀ ˜ÇÑی ÇæÑ Çäÿ ˜æ ÚæÇã ãöŸ ÙÇÀÑ ˜Ñäÿ ˜ی ÛÑÖ Óÿ ÚáãÇÁ ÍÞ Ñ Çäáی ÇŠªÇÆی Àÿ ÇááÀ ÊÚÇáی äÿ Çä ˜ÿ Úáã ˜ی ÈÑ˜Ê ˜æ ãÍæ ˜ÑÏیÇ Àÿ ¡ ÇیÓÿ áææŸ ˜æ ÇãÇã ÓÎÇæی ÑÍãÀ ÇááÀ ˜ی ˜ÊÇÈ ÇáÇÚáÇä ÈÇáÊæÈیÎ áãä Ðã ÇáÊÇÑیÎ ˜Ç ãØÇáÚÀ ÖÑæÑ ˜ÑäÇ ÇÀÆÿ ۔

ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝÀ ÑÍãÀ ÇááÀ Óÿ ãÊÚáÞ یÀ äÏ ÓØÑیŸ ÇÓ áÆÿ ÊÍÑیÑ ˜ی ÆیŸ ˜À ÈÀÊ Óÿ ÌÐÈÇÊی ÇæÑ äæÌæÇä ÇÀáÍÏیË ÏÚÇۃ Óÿ ãÊÚáÞ Óääÿ ãیŸ ÂÊÇ Àÿ ˜À æÀ ÇãÇã ãæÕæÝ Óÿ ãÊÚáÞ ÈÏÒÈÇäی Àی äÀیŸ Èá˜À ÈÏÚÞیÏی ãیŸ ãÈÊáÇ ÀیŸ ÍÊی ˜À Çä ãیŸ Óÿ ÈÚÖ Êæ ÇãÇã ãæÕæÝ ˜æ " ÑÍãÀ ÇááÀ " ˜Àäÿ ˜ÿ áÆÿ Ȫی ÊیÇÑ äÀیŸ ÀیŸ ÌÓ ˜Ç ãØáÈ یÀ Àÿ ˜À æÀ ÇãÇã ÕÇÍÈ ˜æ ãÓáãÇä äÀیŸ Óã̪Êÿ { ÍÇÔÇ ááÀ } ã̪ÿ Êæ Ñ Àÿ ˜À ˜ÀیŸ ÇیÓÿ áæ ÎæÏ Àی ÑÍãÊ ÇáÀی Óÿ ãÍÑæã äÀ ÀæÌÇÆیŸ ¡ ÚáÇãÀ ãیÑ ÓیÇá˜æŠی ᘪÊÿ ÀیŸ :

" ÀÑ äÏ ˜À ãیŸ ÓÎÊ äÀÇÑ ÀæŸ ¡ áی˜ä یÀ ÇیãÇä јªÊÇ ÀæŸ ÇæÑ Çäÿ ÇÓÇÊÐÀ ÌäÇÈ ÇÈæ ÚÈÏ ÇááÀ ÚÈیÏÀ ÇááÀ ÛáÇã ÍÓä ÕÇÍÈ ãÑÍæã ÓیÇá˜æŠی ÇæÑ ÌäÇÈ ãæáÇäÇ ÍÇÝÙ ÚÈÏ ÇáãäÇä ÕÇÍÈ ãÑÍæã ãÍÏË æÒیÑ ÂÈÇÏی ˜ی ÕÍÈÊ æÊáÞیä Óÿ یÀ ÈÇÊ یÞیä ˜ÿ ÑÊÈÿ ʘ Àä ˜ی Àÿ ˜À ÈÒÑÇä Ïیä ÎÕæÕÇ ÍÖÑÇÊ ÇÆãÀ ãÊÈæÚیä Óÿ ÍÓä ÚÞیÏÊ äÒæá ÈјÇÊ ˜Ç ÐÑیÚÀ Àÿ ۔

{ ÊÇÑیÎ ÇÀá ÍÏیË :95 }

æÇááÀ ÇÚáã æÕáی ÇááÀ Úáی äÈیäÇ ãÍãÏ Õáی ÇááÀ ÚáیÀ æÓáã

ÓیÑÊ æ ÓæÇäÍ - ÚáãÇÁ ÇÀá ÍÞ

http://www.youtube.com/watch?v=JkN_Pa7hkhk

ÌäÇÈ Êæ  ÀãیŸ Çäÿ ˜Óی ÝÞÀÀ ˜Ç äÇã ÞÑÂä Óÿ äÀ ϘªÇ Ó˜ÿ¡ áæ ãÇä áیÇ ˜À ˜ÿ ÝÞÀÀ ˜ÿ äÇã ÈÚÏ ãیŸ ÂÆÿ ÇæÑ ÈÏÚÊ ÀیŸ¡ ÇæÑ äÀ Àی  äÿ ÀãÇÑÿ ÌæÇÈ Ñ ˜æÆی ÑÇÆÿ Ïی!

Ñ ÇÈæÍäیÝÀ ˜æ ÈÇäÿ ˜ÿ áÆÿ ˜ی ˜Çی یÓŠ ÎæÈ ÑÀی¡ ÇæÑ Â äÿ ÇÞÑÇÑ Èªی ˜یÇ ˜À ÇäÀæŸ äÿ ˜ª ÎÑÇÝÇÊ ÔÇãá ˜یŸ ÇæÑ ÈÀÊ Óÿ ÌیÏ ÚáãÇÁ Çä Óÿ ÇÎÊáÇÝ Ñ˜ªÊÿ ÀیŸ!

ÇÈ ÌÓ ˜ÿ Ïیä ˜Ç ÇãÇã ÇیÓÇ Àæ¡ Çä Óÿ ÎÑÇÝÇÊ ˜ی ÊæÞÚ Àی ÑÀÿ ی¡ ÈÇÞی ˜ی æÓŠ šªäÿ ÞÇÈá äÀیŸ

Link to post
Share on other sites
 • Advanced Member

hamari mustanad kitabon me mutta ka bohat clear ahkamat milte han or baz books me jese haq ul yaqeen or shafi jese books me yahan tuk likha ha k mutta kerne wala hazrat ali or hazrat muhammad SAW jesa maqam pai ga to phir hamare yahan is topic per bat kerna bhi zaroori nahi samjha jata or koi baap apni beti or koi bhai apni bhan k liye mutta ko pasaand nahi kerta .to phir sunnion ka ye kehna sahi ha k mutta ik fahsh amal ha jis ko shia mazhab halal kehta ha or agar halal kehta ha to phir apni mao behno k liye khule dil se qabool kiun nahi kerta

kyu'n k hamara culture aisa he jis main virgin larkiyo'n ko hi prefer kiya jata he shadi k liye (permanent marriage) or shadi se pehle non-virgin hona bura samjha jata he. Muta ek aarzi nikah he or is ko karne ki chand sharayet hain jin main se ek ye hai k larki ya to non-virgin ho ya agar wo virgin he to baap/guardian ki razamandi leni zaroori he. ye baap ki razamandi isi liye rakhi gayi he k larki k liye sharam ka bayes na banay baad ki zindagi main.

is link par "Mut`a with virgins" ka link dekhain ahadees k liye

http://www.*******.org/hadiths/marriage/muta

agar muta ki philosphy dekhain to pata chale ga k ye aise logo'n k liye he SPECAILLY MEN, jo apni sexual satisfaction ko shadi k zariya poora nahi kar saktay. ya apni biwi se door reh raha ho kafi arsa se. or simply koi bhi baap ya bhai ye pasand nahi karta k us ki kunwari behan ya beti kisi mard ki temporary sexual satisfaction k liye select ho. muta bhi ghatlat nahi he or us baap ya bhai ki soch bhi ghalat nahi he

Link to post
Share on other sites
 • Veteran Member

Agar aap hindustan me rahte hain to Abbas Book Agency ne ek bahut achi kitab likhi hai " Islam aur Sex " aap usko padhein aapko Khutbaat aur Hadees ke saath poora masla mil jaiga aur aap ka har shak or Ilmi zaroorat ko poora kar dega. Quran me ayat bhi hain Mutah se related, main yahi sochke logon per tajjub karta hoon ki jisko Allah ne Quran me bataya ho woh log kis Allah ko maan rahay hain ? Agar woh Qalma goh hain to phir Qalme ka matlab kyon nahi samajh rahay ki Allah per shak karna ya Allah ke rasool per shak karne ka matlab hai ki Kufr me apne aap ko dhakel dena.

Muslim :- Surrendered to One Allah ( in different wording whatever Allah will say we have to accept it , then we can say we are Muslim )

Isi wajah se Na mujhe Umar Musalmaan nazar aata hai na uske manne walay. Kisi Ayat ko mukar jaana matlab khullam khulla Allah ke khilaaf jaana.

Yaad rakho Allah ke hukm ko manna ibadat hai aur nahi manna Baghawat hai.

Edited by alirex
Link to post
Share on other sites
 • 10 months later...
 • Advanced Member

hamari mustanad kitabon me mutta ka bohat clear ahkamat milte han or baz books me jese haq ul yaqeen or shafi jese books me yahan tuk likha ha k mutta kerne wala hazrat ali or hazrat muhammad SAW jesa maqam pai ga to phir hamare yahan is topic per bat kerna bhi zaroori nahi samjha jata or koi baap apni beti or koi bhai apni bhan k liye mutta ko pasaand nahi kerta .to phir sunnion ka ye kehna sahi ha k mutta ik fahsh amal ha jis ko shia mazhab halal kehta ha or agar halal kehta ha to phir apni mao behno k liye khule dil se qabool kiun nahi kerta

binte ali ye tu sabat he k mutah karna islam me jaiz he. Ab bat he isay bura samjanay ya na krnay ki tu arz ye he k hum logon ne apnay peron me culture ki berian pehn rakhi hen is k alawa dosray fiqah k logon ne mutah ko gali bana k pesh kia he is liye b log nai krtay bus muashray k khof se. Bilkul isi tarah jese mard ko 4 shadion ki ijazat he lekin aj kal dosri biwi ko b gali bana dia gaya he dosri shadi ka umeedwar pehle hazar dafa sochta he k log kia kahain gay. halan k is par tu saray furqay agree hen k 4 ki ijazat he. Ab jis pe sub razi hen wo kam krty hum dartay hen k log kia kahain gay tu zahar he mutah kyon karain gay jis pe kucg furqay musalsal aitraz karay aa rahay hen.

Baki rahi bat na karnay ki tu bohat se log kartay b hen ye or bat k ap k ilm me nahi.

Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...
 • Advanced Member

Salam. Mutaa is proven by Quran, it was there in the life time of Mohammad s.a.w.w and even Abu Bakar. Omar banned it.

and according to bint ali's logic people dont like to give their daughter their part in inheritance, the widows are not liked to get married again by their own choice, so do these dislike of people make these things haram.? Indeed No. Islam is a way of life covering every minute detail of our life. If someone doesnt follow it, it doesnt mean that there is something wrong with islam.

and if wahabis criticize u then ask them kindly to explain misyaar.

Dont look mutaa just from one angle bint e ali. Mutaa blocks the way of fornication and pervertnes, it is not an end in itself, it is the means of staying away from sins. Its is just one way it helps. There are numerous other ways Mutaa helps. If one is poor and cant afford marriage, he can do Mutaa.

and u said "mujy shia hony par sharam ati hy", so there is something very wrong with ur Yakeen on your faith. dont judge your faith just by wahabi sources. Study and you will be clear minded, inshAllah.

Wasalam

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
 • Veteran Member

shia mazhab me mutta jaiz hai ya nhe?

 

Jee Jaiz hai lekin 30-35 conditions ke saath.

 

Uske liye aap behtar hai jis Maraj-e-Taqleed ki taqleed me hain aap unse raabta qayam karein aur poori masle ko pahle samajhlein.

 

Muttah me bhi Seegay padhe jate hain jis tarah Nikah me padhe jate hain, uske Qaide Qanoon hain unko zaroori hai ki poori tarah amal me laya jaye warna chahe nikah ho ya Muttah dono jaiz nahi rahega.

 

Famous Marja Ayatollah Sistani se Raabte ke liye neechay di gai website per Jain.

http://sistani.org

Edited by alirex
Link to post
Share on other sites
 • Veteran Member

ajkal ki nayi nasal to Darhi ko b Pasand nahi karti... :P   is bina par isko mazhab se nikal to nhi skty..  na he munkir ban skty hain iske..

 

Mazrat chahunga per Shayad aapne ghalat kaha , Nai nasal ab dhadi zayada rakh rahi hai jabki unke walidain chahte hain ki woh na rakhe. Per kyonki nai nasal ab zayada se zayada islam ke kareeb hona chahti hai to sabse basic cheez hai Islami shakal ikhtiyaar karna jo dhadi ke bina poori nahi lagti.

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • Basic Members
On 10/10/2009 at 2:10 AM, asher said:

 

(bismillah)

Walaikum salaam, :cry:

Sunnat-e-rasool (pbuh) ki sunnat par chalney key liye tu mein duayein kart hoon.Mein aisa kiyun kahon?Nazu-billah.......

Dost agr aap ney meri aakhri post ka aakhri fiqra parha hey tu us par zara gaur karein.Allah ney quran mein ayaton key aakhir mein aksar yeh farmaya hey khe meri ayaton par gaur karney walon key liye nishaniyan hein..

Is surah ki ayat dekhein aur us par gaur karein :(surah rum)

http://www.quranweb.org/urdu/

Is surat ki ayat raqam 3 par (surah nisa) aur ayat raqam 24 par gaur karein :

http://www.quranweb.org/urdu/

Sirf in ayaton ko agr aap gaur sey parhein aur samjhney ki kooshish karein duaon ko saath jari rakhtey huey(khe Allah mujehy nafay wala ilm ata kar)tu inshaAllah jinhon ney sawal kiya hey "muta" ka in ayaton mein in ka jawab pooshida hey.

Shaadi mein aur muta mein faraqh wazhiya hey.Is ko jaan lenay key bawajood agr aap ussi rah par chalna chahtey hein jo andheray ki taraf ley kar jaye tu Allah key siwa koi hidayat nahin dey sakta.

mein nahin keht khe mein bhut sahih aur seedhay rastey par chalta hoon,albatta duayein hameshan kart hoon...alhamdulillah...

 

Jis dost ney yeh sawal kiya us mein jawab maujood tha..tu is ka jawab tu unkey sawal key andar tha..

"phir hamare yahan is topic per bat kerna bhi zaroori nahi samjha jata or koi baap apni beti or koi bhai apni bhan k liye mutta ko pasaand nahi kerta "....

yehi is ka jawab hey.Is key ilawa bhi bhut hein liken guro-fikr karney walon jaisey key quran ney kaha.

Sab sey bari baat jo yahan horahi hey.."Shia muslim"....Quran ney ya Allah ney islam key mananey walon ko musalman kaha hey..."shia"..ya "sunni"..nahin...

Surah hajj ki ayat raqam 78 dekhein:

http://www.quranweb.org/urdu/

 

Humein dosron sey seekhnay key liye Allah ney kabhi mana nahin kiya liken Allah ney yeh bhi kaha hey guro-fikr karo.Ab guro-fikr tu insaan ka dimag khud hi karey ga ,koi dosra tu nahin.. :angel:

Mutah ek waqt key liye sahi tha liken us key baad aney wali nasloon key liye is ko haraam qarar dey diya gaya tha.Ab aney waley kuch logon ney woh baatein nikali hein jo us waqt key liye jayiz thein liken baad mein haraam keh di gayein thein.Woh khud bhi gumrah hein aur logon ko bhi kar rahey hein.Aap shayed meri baaton ko parh kar kahein mein kaun haut hoon yeh kehnay wal?

Liken quran par gaur farmayein,aap ko us key andar hi is ka jawab mil jaye ga.inshaAllah

Sach aur jhoot key faraqh ko janana zaroori hey aur zaroori nahin her insaan sahi hou.Insaan khatayon ko putla hey.

Anbiya karaam (as) sey bhi ghaltiyan huein.

Liken sab sey barh kar insaan woh hey jo apni ghaltiyon ko samjhey aur Allah ki bargaah mein maafi mangey...

Ayatein mein ney aap ko dikha di hein,is par guro-fikr karna aur samjhna aap ka kaam hey jo key Allah ki madad key beghair na mumkin hey.

Meri Allah sey dua hey ko woh sab ko hidayat dey aur nafey waley ilm sey rooshna karey aur humein apney hifzo-aman mein rakhey :cry:

Wasalaam

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
 • Advanced Member
On 10/7/2009 at 3:15 PM, bint e ali said:

hamari mustanad kitabon me mutta ka bohat clear ahkamat milte han or baz books me jese haq ul yaqeen or shafi jese books me yahan tuk likha ha k mutta kerne wala hazrat ali or hazrat muhammad SAW jesa maqam pai ga to phir hamare yahan is topic per bat kerna bhi zaroori nahi samjha jata or koi baap apni beti or koi bhai apni bhan k liye mutta ko pasaand nahi kerta .to phir sunnion ka ye kehna sahi ha k mutta ik fahsh amal ha jis ko shia mazhab halal kehta ha or agar halal kehta ha to phir apni mao behno k liye khule dil se qabool kiun nahi kerta

App kabool kerain ya na kerain. App practice kerain ya na kerain. Lakin app history tou nahi chupa sakte. Aur history yeh batati hai ke yeh islam ka hisa tha mere PAK nabi ke zamane mein. Eska matlab yeh nahi hai ke apko kisi ne offer ke tou app accept ker lain. Agar apne nahi kera na karain lakin Islam eski ejazat deta hai. Aur yeh kisi bhi larki se nahi ho sakta. App pehle eskay asool perain. Shukria

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
 • Basic Members
On 08/10/2009 at 1:15 AM, bint e ali said:

hamari mustanad kitabon me mutta ka bohat clear ahkamat milte han or baz books me jese haq ul yaqeen or shafi jese books me yahan tuk likha ha k mutta kerne wala hazrat ali or hazrat muhammad SAW jesa maqam pai ga to phir hamare yahan is topic per bat kerna bhi zaroori nahi samjha jata or koi baap apni beti or koi bhai apni bhan k liye mutta ko pasaand nahi kerta .to phir sunnion ka ye kehna sahi ha k mutta ik fahsh amal ha jis ko shia mazhab halal kehta ha or agar halal kehta ha to phir apni mao behno k liye khule dil se qabool kiun nahi kerta

Right

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...