Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Imam Sadiq [as] Nohas

Rate this topic


Recommended Posts

 • Advanced Member

well i finally found one in this book:"Aza-e-Masoomeen"

it only had 2 nohas on Imam Sadiq [as], so i just chose one of those.

better than nothing i suppose :angel:

its sad that there arent that many nohas from the 5th Imam a.s. down to the 11th Imam a.s.

Link to comment
Share on other sites

 • Veteran Member
lik-e-jafar....kiwan ujareya

How :huh:, antras are all on Karbala, Imam Zain-ul-Abideen, Imam Baqir (as) bibiyan' (sa) etc :squeez: ?

But man, what a noha really, the poetry is wow:

Main Baaqir aap gawah bachra Karbal vich jeray zulam howai

Meri akhiyan' saamanay zalim' nai, masooma dai dur kholay

Has pehray sarn' Shaami saaray, Zainab di paak rida laa kai

Edited by Ali_Imran
Link to comment
Share on other sites

 • Advanced Member
How :huh:, antras are all on Karbala, Imam Zain-ul-Abideen, Imam Baqir (as) bibiyan' (sa) etc :squeez: ?

But man, what a noha really, the poetry is wow:

Main Baaqir aap gawah bachra Karbal vich jeray zulam howai

Meri akhiyan' saamanay zalim' nai, masooma dai dur kholay

Has pehray sarn' Shaami saaray, Zainab di paak rida laa kai

(wasalam)

bro cud u help me with the misra of this same noha? i cant seem to get it right.

baaqir noo manzar nahi bhulna jadon kaak shabir si vich maqtal

hur khaimay da ??????nahi ????? tuk bibyan noo oo pak ?????

tay kurda shukr hussain rhya, teeran noo badan utay cha kay

and what are antras are they different from nohas or something?

thanx :)

Link to comment
Share on other sites

 • Veteran Member

I have the full noha written up

Antra = Stanza

Likh Jafar Keevain Ujraiyan Yasrab ton' kerbal vich aakay

Hy shaam dai vich mera piyu Abid, reya turda tauq jeevain paakay

1) Baqir nu manzar nahi bhulrna' jadon paak Shabir si vich maqtal

Her khaiamai da sun vain royee tak bibiyan' nu oh paak ajab

Tai kerda shukar Hussain raiya, teeran nu badan uttay khaa kai

2) Main Baaqir aap gawah bachra Karbal vich jeray zulam howai

Meri akhiyan' saamanay zalim' nai, masooma dai dur kholay

Has pehray sarn' Shaami saaray, Zainab di paak rida laa kai

3) Naizai di nok dai shaam dai vich ronda Zahra da laal raiya

Her qadam tai qaatil Akber da turda Abid dai naal reya

Tak Abid tai val hasda raiya, zaalim apnay sir nu chaakay

4) Jadon maarda si koray zaalim, bazaar dai vich merai babay nu

Ghin zamkham sajjad di kand dai tu, eh kehnda si terai baad ehnu

Merai gal diyan rasiyan' kichda reya, merai vaalan dai vich hath paakay

5) Dai perda Zahra jaiyan nu, leh kai bazaar dai vich aayai

Phir saaday istaqbaal dai vich, nee patharan dai si varsaayai

Raj jashan manayai Shaamiyan nai, bazaar-e-Shaam'ch bulva kai

6) Johar aai matam daari tai pursa hai Fatima Zahra da

Shabbir dai dard dai vich rona, manzoor hai panjaa varan' nai

Halat Shabbir nu ronda aai, matam di saf dai vich aakay

Link to comment
Share on other sites

 • Advanced Member
lik-e-jafar....kiwan ujareya

in karbala theres a sitting place for the 5th Imam and 6th Imam, 5th Imam is telling his son about the calamities faced upon their family and how the 5th Imam witnessed this all; at the same time the 6th Imam notes this all down, and thats where it comes from

likh jaffar..

Link to comment
Share on other sites

 • Advanced Member

(salam)

Noha

Roz e gam e Imam namoodar ho gaya

Maqtool e zahar deen ka salar ho gaya

Afsos Imam e Jafar e Sadiq hue shaheed

sar peeto shion hashr namoodar ho gaya

Farzand roke kahte hain kyun bolte nahin

Baba batao kya tumhe aazaar ho gaya

Zahr e sitam kay sadmay say ay wa musibata

tukday Imam e deen ka dil e zaar ho gaya

kya kya jafaen sah kay sidhare jahan say

Mahshar jahan main gam se namoodar ho gaya

----From a book.

Edited by Muslim_shia
Link to comment
Share on other sites

 • Moderators

Thank you Sister, thats what i have waiting for :)

omgg i was going to say dat 1

Wow, they are great :) I do not understand what they say but when i hear the name Jafar, i start to cry :cry:

Edited by Zufa
Link to comment
Share on other sites

 • Advanced Member
in karbala theres a sitting place for the 5th Imam and 6th Imam, 5th Imam is telling his son about the calamities faced upon their family and how the 5th Imam witnessed this all; at the same time the 6th Imam notes this all down, and thats where it comes from

likh jaffar..

the first antra is more than enough for anyone to cry their eyes out

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Veteran Member

ÚÙøã Çááå ÇÌæÑäÇ æÇÌæј㠡 æäÞÏã ÊÚÇÒíäÇ áãæáÇäÇ ÈÞíÉ Çááå ÇáÇÚÙã (ÚÌá Çááå ÊÚÇáì ÝÑÌå ÇáÔÑíÝ) æááÇãÉ ÇáÇÓáÇãíÉ æÔíÚÉ Ãåá ÇáÈíÊ (Úáíåã ÇáÓáÇã) ÈãäÇÓÈÉ ÔåÇÏÉ ÇãÇã ÌÚÝÑ ÇáÕÇÏÞ (Úáíå ÇáÓáÇã) ۔

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...