Jump to content
Sign in to follow this  
Hijab al-Zahra

Nohay: Mostafa Mohsenzade

Rate this topic

Recommended Posts

39 minutes ago, Hijab al-Zahra said:

Salam aleikum brothers and sisters,
Can someone translate this wonderful noha into English? My farsi is not so good so I would be really greatfull!

May Allah give you the best of this world and the next… Ameen

 

i Also love Persian nohas but the problem is that the lyrics are not given on the internet  even in the Persian language   so we can use the google translate 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Zeynab Abbas said:

i Also love Persian nohas but the problem is that the lyrics are not given on the internet  even in the Persian language   so we can use the google translate 

متن نوحه:
بزن ای آه غمگین نفسی در هیاهو
قفس سینه بشکن بزن آهنگ یاهو
الله الله کو صبح فتح و ظفر
کی می آید پایان رنج بشر
عالم در شور و نواست
انسان بر دیر فناست
یکسو طغیان ستم
یکسو آهنگ بلاست
نه خروش آوایی نه امیدی از جایی
یا رب دلها خون شد از غربت و تنهایی
ستم از حد بیرون شد غم دلها افزون شد
رفت از عالم یکسر آرام و شکیبایی
بنگر خصم سرکش را 
بنگر دود و آتش را
یکسو ذبح انسان را
یکسو مسخ ایمان را الله

الله الله فریاد از جور زمان
الله الله فریاد از اهرمنان
در گمراهی سرگردان مانده بشر
بی رونق شد ایمان از فتنه و شد
وای از روزگار تنهایی
یا رب کو دم مسیحایی
بزن ای دل آه دعا
مگر آید روح بقا ناجی عالم کو

بگذر از دام عصیان بشکن کابوس طغیان
بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان
با ثارالله فریادی تازه بزن
همچون زینب کاخ ظالم بشکن
مردان شهر دعا یاران خون خدا
منجی خود منتظر است امروز ماییم و شما
دل اگر ایمان دارد به خدا دل بسپارد
می آید در میدان مردانه و شیدایی
دل آگه می داند به کجا قرآن خواند
بر نی باید خواندن نی خلوت و تنهایی
هر روز روز عاشورا 
هر روز بانگ واویلا
عالم از بلا پر شد
خاک از کربلا پر شد الله

خبر از کوفه رسد همه مشتاق حضور
همه سرمست طلب همگی طالب نور
الله الله وای از پیمان شکنان
تنها مانده در میدان مرد زمان
آمد با دعوتشان
ای وای از بیعتشان
تنها شد روز نبرد
دنیا شد دشمن مرد
سخن از ایمانها شد سخن از پیمانها شد
کوفی ماند و پیمان با آنهمه رسوایی
شه خوبان تنها شد به سر نی سرها شد
زینب ماند و زینب با آن سر سودایی
نور از نیزه ها سر زد
آه از سینه ها سر زد
بانگ نینوا زینب
تیغ کربلا زینب الله

دل غمگین بشارت غم عالم سر آید
برود این زمستان خبر دیگر آید
الله الله می آید فصل امید
بر تاریکی می تازد صبح سپید
شب را صبحی دگر است
یاران وقت سحر است
برخیز ای اهل وفا
برخیز ای روح رها
جور دیگر باید دید دیده ها را باید شست
تاکی جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی
زیر باران باید رفت کینه ها را باید شست
باید پایان یابد این برزخ تنهایی
برخیز تا به هم سازیم
از عشق عالمی سازیم
آن روز نو بهار آید
آن روز شهسوار آید الله

Smh google translator doesn't translate it correctly :/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×